Valitse sivu

Strategiaansa päivittänyt Olympiakomitea tukee jatkossa vahvemmin koko liikuntakulttuuria.

– Olympiakomitea on perinteisesti johtanut suomalaista huippu-urheilua ja edistänyt ja tukenut liikunnan ja urheilun moninaista seura- ja järjestötoimintaa. Tämän ohella toimimme jatkossa myös muutosvoimana liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä, kiteytti Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori tiedotteessa.

– Koko kansakunta hyötyisi merkittävästi siitä, että liikunnan ja urheilun asema yhteiskunnassa vahvistuisi. Tämän edistämiseksi Olympiakomitea katsoo jatkossa aiempaa vahvemmin tehtäväkseen edistää koko laajaa liikuntakulttuurin kokonaisuutta arjen liikunnasta seuratoimintaan ja huippu-urheiluun, Vapaavuori painotti.

Täsmennyksiä tehtiin myös seura- ja järjestötoiminnan tavoitteisiin. Jäsenmäärien lisäämisen sijaan päätavoitteeksi kirjattiin edellytyksien rakentaminen laadukkaalle ja uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle.

­– Jäsenmäärien nostaminen asetettiin tavoitteeksi ennen koronaa. Korona on merkinnyt jäsenkatoa ja maailma on muutoinkin muuttunut tavalla, minkä takia enää ei ole mielekästä ensisijaisesti tavoitella määrän kasvua. Toisaalta osaamisen ja ammattimaisuuden merkitys kasvaa kasvamistaan myös seura- ja järjestötoiminnan elinvoiman luojana. Uskon, että panostaminen laadukkaaseen toimintaan on paras tapa varmistaa se, että suomalaiset haluavat jatkossakin olla mukana organisoidussa seuratoiminnassa, Vapaavuori totesi.

Olympiakomitean syyskokous myös vahvisti talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle kolme uutta jäsentä ja vastuullinen toimintaa ohjaava Reilu Peli -asiakirja, valittiin jäseniä eettisten rikkomusten kurinpitolautakuntaan sekä päivitettiin oikeusturvalautakunnan sääntöjä. Kaikki kokousmateriaalit löytyvät Olympiakomitean nettisivuilta.

Pesäpalloliiton ylintä päätöksentekovaltaa käyttävä liittokokous kokoontuu Tampereella tänään keskiviikkona.