Valitse sivu

Akatemiatoiminta

Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit

Suomessa toimii 15 erityisen koulutustehtävän urheilulukiota ja 15 erityisen koulutustehtävän ammatillista oppilaitosta. Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu- ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä urheilijaopiskelijoiden valinnan tueksi.

Urheiluoppilaitoshaun pisteytys

  • Lajiliittopisteytys (0-5 pistettä) tapahtuu 2. asteelle pyrkiville erikseen järjestettävissä pisteytyspäivissä, joista tarkemmat tiedot ovat alla
  • Oppilaitospisteytys (0-5 pistettä) tapahtuu kunkin oppilaitoksen määrittelemällä tavalla, esim. koulun omissa pääsykokeissa ja opiskelumenestyksen perusteella. Tarkista tämä menettely oppilaitoksesta, johon olet hakemassa.

Hakeminen lukioon

Erityisen tehtävän saaneet urheiluoppilaitokset helpottavat yhdistämään tavoitteellisen urheilun ja opiskelun toisella asteella (lukiot, ammattioppilaitokset).

Erityisen koulutustehtävän urheilulukiot

Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta. Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta (max. 10) sekä urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (max. 10). Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää lukuaineiden minimikeskiarvon ylittämistä.

Urheilupainotteiset lukiot

Urheilupainotteisilla lukioilla voi olla oma urheilulinja ja haku tapahtuu samalla tavoin kuin urheilulukioon. Osalla urheilulupainotteisista lukioista haku tapahtuu ensin normaalisti oppilaitokseen ja urheilijastatus määritetään urheilu- ja soveltuvuuspisteiden kautta (pistemäärä max. 10).

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan 0-5 pistettä (lajiliittopisteet) ja oppilaitoksen harkinnan mukaan 0-5 soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet).

Muiden oppilaitosten urheilutarjonta

Ilman erityistä urheiluun liittyvää koulutustehtävää toimivat lukiot voivat tarjota opetussuunnitelmallisia painotuksia urheiluun liittyen. Näihin oppilaitoksiin haku tapahtuu yhteishaun kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät oppilaitosten omista tiedotuskanavista.

Ammatilliset urheiluoppilaitokset

Ammatillisten urheiluoppilaitosten hakuprosessi jakautuu kahteen osaan: opiskelupaikan hakuun ja urheilijastatuksen hakuun. Opiskelupaikkaa voi hakea eri tavoin ja eri aikoina, urheilijastatuksen voi saada sitten opiskelupaikan varmistuttua. Urheilijastatuksesta päätettäessä lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat oppilaitoskohtaisesti mahdollisesti järjestettävät testit tai haastattelut, joilla voidaan selvittää hakijan urheilullisen potentiaalin lisäksi motivaatiotekijöitä sekä soveltuvuutta urheiluoppilaitoksen toimintatapoihin.

PESÄPALLON PISTEYTYSPÄIVÄT 2023

Joensuu Areena, 12.4.2023

Ouluhalli, 20.4.2023

Kauppi Sports Center + Varala, Tampere 6.4.2023

Seinäjoki Areena, 11.4.2023

Vuokatin Urheiluopisto, 6.4.2023

Hipposhalli, Jyväskylä, 11.4.2023

Pallomylly, Helsinki, 14.4.2023

ILMOITTAUTUMINEN

YHTEYSHENKILÖT

Perttu Hautala | Jyväskylä ja valtakunnallinen vastuu
perttu.hautala(ät)pesis.fi | 040 562 4846

Arttu Jurvakainen | Joensuu
arttu.jurvakainen(ät)joensuunmaila.fi

Saku Komulainen | Vuokatti
saku.komulainen(ät)vrua.fi

Akseli Wiik | Oulu
akseli.wiik(ät)pesis.fi |

Sasu Toikka | Helsinki
sasutoikka(ät)gmail.com

Antti Kuusisto | Seinäjoki
antti.kuusisto(ät)seinäjoki.fi

Markus Wirzenius | Tampere
markus.wirzenius(ät)gmail.com

PISTEYTYSTILAISUUDET

Lajiliittopisteytyksessä testataan urheilijan fyysiset ominaisuudet ja arvioidaan lajitaitojen tekninen osaaminen valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Lisäksi urheilijalle järjestetään vapaamuotoinen haastattelu, jossa kartoitetaan tavoitteellisuus ja halu kehittää itseään urheilijana sekä pesäpalloilijana.

Pisteytyspäivään tarvitset mukaan lajivälineet, sisäpelikengät, mahdolliset tekonurmikengät ja piikkarit, joissa piikit ovat 6 mm tai lyhyemmät.

Lajiliittopisteytystapahtumia järjestetään viidellä eri paikkakunnalla eri ajankohtina. Urheilijalla on mahdollisuus hakea lajiliittopisteet mistä tahansa pisteytystapahtumasta, josta lajiliittopisteet toimitetaan suoraan oppilaitoksiin.

Hakeminen ammatilliseen oppilaitokseen

Perusasteen jälkeen opiskelupaikkaa hakevaa urheilijaa kehotetaan osallistumaan yhteishakuun. Rinnakkaisena tai vaihtoehtoisena mahdollisuutena on läpi vuoden toimiva jatkuva haku. Lisäksi oppilaitoksista voi aina tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Haku yhteishaun kautta

1) Ennen hakua on syytä varmistaa, että hakijan tavoittelemat ammatilliset perustutkinnot löytyvät ammatillisen urheiluoppilaitoksen koulutustarjonnasta ja sisältävät urheilijakoulutuksen mahdollisuuden.

2) Hakija tekee toisen asteen yhteishaun normaalisti opintopolku.fi-sivustolla.

3) Täytä hakupalvelussa ensin hakukohteet. Kun haet toisen asteen oppilaitokseen, jossa on urheilulinja (esimerkiksi urheilulukion, ammatillisen urheiluoppilaitoksen tai urheilupainotteisen lukion urheilulinjalle), aukeaa sinulle automaattisesti hakukohteiden alle Urheilijan lisäkysymykset (katso kysymykset alla). Jotta voit päästä hakemaasi oppilaitokseen urheilulinjalle, tulee sinun vastata urheilijan lisäkysymyksiin.

4) Hakijan vastuulla on toimittaa täytetty hakulomake oppilaitokseen hakuaikana. Osoitteet ja tarkemmat toimitusohjeet löytyvät oppilaitosten kotisivuilta.

Urheiluansioista ei saa lisäpisteitä yhteishaussa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaisiin perustutkintoihin, joihin edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

Haku jatkuvan haun kautta

Ammatilliset erityisen tehtävän urheiluoppilaitokset ohjeistavat erikseen mahdollisuuksista ja toimintatavoista jatkuvan haun kautta haettaviin opiskelupaikkoihin. Tietoa eri vaihtoehdoista saa oppilaitosten kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä. Myös jatkuvan haun yhteydessä tulee oppilaitokselle toimittaa täytetty ”Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2020” -lomake, ellei oppilaitoksen ohjeissa toisin mainita.

Muita hakumahdollisuuksia

Jos on saanut opiskelupaikan, mutta ei hakutilanteessa ole hakenut urheilijoiden ammatilliseen peruskoulutukseen, voi aina tiedustella oppilaitoksen urheilukoordinaattorilta mahdollisuuksia saada urheilijastatus kesken lukuvuoden. Jos on jäänyt kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voi sitä lukuvuoden joka vaiheessa tiedustella oppilaitoksen yhteyshenkilöiltä. Muiden ammatillisten oppilaitosten urheilutarjonta Ilman erityistä urheiluun liittyvää koulutustehtävää toimivat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset voivat tarjota opetussuunnitelmallisia painotuksia urheiluun liittyen. Näihin oppilaitoksiin haku tapahtuu yhteishaun kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät oppilaitosten omista tiedotuskanavista.

Haku akatemiaan muissa tapauksissa

Miten tapahtuu haku akatemiaan, jos hakija opiskelee korkea-koulussa tai ei kuulu mihinkään edellä mainituista ryhmistä?

– Näissä tapauksissa pisteytys tapahtuu henkilökohtaisten haastattelujen ja urheilijan menestyksen perusteella. Haastattelut tekee lajiliiton pisteytysvastaava. Mikäli haet akatemian jäsenyyttä ja tarvitset lajiliittopisteytystä, ota yhteyttä akatemiatoiminnasta vastaavaan Perttu Hautalaan | 040 562 4846 |perttu.hautala(ät)pesis.fi

Pesäpallo akatemialajina

Pesäpallo on akatemialajina ainakin seuraavissa erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa:

Opiskelu urheiluopistoilla ja pesäpallon harjoittelu

Urheiluopistoilla opiskellessa on mahdollista yhdistää pesäpallon harjoittelu liikunta-alan opiskeluun, kuten esimerkiksi Liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskeluun. Pesäpalloharjoittelua järjestetään seuraavilla opistoilla:

Katso lista kaikista urheilulukioista ja ammatillisista oppilaitoksista Olympiakomitean nettisivuilta.