Valitse sivu

Antidoping

Pesäpalloliiton antidopingohjelma

Suomen Pesäpalloliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja maailman antidopingsäännöstöä (’World Antidoping Code’). Pesäpalloliitto vaalii puhtaan urheilun sanomaa, eikä hyväksy dopingia missään muodossa. Pesäpalloliiton tavoitteita ovat puhdas urheilu ja reilu, tasavertainen kilpailu.

Pesäpalloliiton antidopingohjelman (pdf) tavoitteita ovat terveiden elämäntapojen, urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen sekä oikeuden turvaaminen reiluun ja puhtaaseen kilpailuun kaikkien eri toimihenkilöiden ja urheiluyleisön osalta. Liiton ja sen seurojen toiminnassa mukana olevat urheilijat, valmentajat sekä luottamus- ja toimihenkilöt sitoutetaan antidopingtyöhön.

Dopingrikkomuksia ennaltaehkäistään tiedotuksen, koulutuksen sekä valvontajärjestelmän kehittämisen avulla. Antidopingasioista viestitään avoimesti, säännöllisesti ja tehokkaasti.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT.

Pesäpallon kilpailumääräysten mukaan doping on kielletty kaikissa muodoissaan. Liitto, sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat sekä seurojen ja joukkueiden jäsenet ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Pesäpalloliiton antidopingohjelmaa. Kilpailumääräyksissä määritellään rangaistukset, joita antidopingmääräysten vastaisesta toiminnasta voidaan määrätä.

Rikoslain mukaan rangaistavaa on dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levitys sekä hallussapito todennäköisenä tarkoituksena levittää ainetta laittomasti.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Dopingaineryhmät ja dopingaineet pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon, joka on saatavilla englanniksi ja ranskaksi. SUEK julkaisee WADAn tietoihin perustuvat suomenkieliset luettelot vuosittain internetsivuillaan ja KAMU-mobiilisovelluksessa.

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (SUEK)

Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. SUEKin KAMU -lääkeluettelot ja haut pohjautuvat Lääketietokeskuksen luetteloihin sisältäen vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.

Erivapaudet

Urheilijan vastuulla on aina tarkistaa voimassa olevasta luettelosta lääkkeiden ja menetelmien sallittavuus. Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, urheilija voi hakea kielletylle aineelle tai menetelmälle erivapautta määräajaksi.

Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden. Naisten ja miesten Superpesiksessä erivapautta haetaan SUEKin erivapauslautakunnalta ennen hoidon aloittamista.

Baseballin ja softballin pelaajien tulee ottaa yhteyttä lajiliittovastaavaan: Ville-Herman Saarman | ville.saarman(ät)pesis.fi | 044 563 8604

Lisätietoa: www.suek.fi/erivapaus

Valvonta

Pesäpalloilijoita testataan sekä otteluissa että kilpailujen ulkopuolella. Kansallisesta testaustoiminnasta vastaa SUEK. Urheilijoiden valinnat tehdään arpomalla yhdessä SUEKin testiryhmän ja ottelun pelituomarin kanssa tai tulosten perusteella. Valinta voidaan suorittaa myös etukäteen SUEKin toimesta.

Otteluiden dopingtestausten käytännöistä SUEK ja Pesäpalloliitto sopivat erikseen. Testauskäytännöt tiedotetaan seurojen yhteyshenkilöille ja pelinjohtajille sekä superpesistuomareille ennen kauden alkamista.

 

Pesäpalloliiton antidopingohjelma