Valitse sivu

Tuomaritasot, jääviydet ja nimeäminen

Tuomaritasot

Ylimmät sarjatasot ja tehtävät, joihin kullakin tuomaritasolla on kelpoisuus:

⚾ S-taso: Miesten Superpesis, naisten Superpesis ja miesten Ykköspesis peli-/syöttötuomarina | kaikki sarjat pesätuomarina
⚾ C-taso: Naisten Ykköspesis, miesten suomensarja ja poikien Superpesiksen A-sarja peli-/syöttötuomarina | kaikki sarjat pesätuomarina
⚾ D-taso (DN = alle 18-vuotias D-tason tuomari): Naisten suomensarja, miesten maakuntasarja, tyttöjen Superpesis ja poikien Ykköspesis peli-/syöttötuomarina | kaikki sarjat pesätuomarina
⚾ E-taso: Naisten maakuntasarja, aluesarjat ja juniorisarjat peli-/syöttötuomarina | naisten suomensarja, miesten maakuntasarja, tyttöjen Superpesis ja poikien Superpesiksen B-sarja kakkostuomarina | naisten Superpesis ja miesten Ykköspesis kolmostuomarina | kaikki sarjat takarajatuomarina
⚾ N-taso: Alle 18-vuotiaat nuorisotuomarit, vastaava kelpoisuus kuin E-tasolla
⚾ D-G-aluesarjojen tuomarilisenssi: 2005 tai aikaisemmin syntyneille, D-G-ikäisten sarjat kaikissa tuomaritehtävissä

Nimeäminen

Nimeäjän tehtävänä on nimetä jokaiseen otteluun lähtökohtaisesti viisi erotuomaria. Vastuut nimeämisen osalta määritellään oheisen taulukon mukaisesti (pdf).

Nimeämisen tulee olla tasapuolista, tasa-arvon lähtökohdat huomioonottavaa ja tuomariuralla etenemistä tukevaa. Motivaatiota lisäävät uudet haasteet ja onnistumisten kautta siirtyminen vastuullisempiin tehtäviin.

Tuomari, kerro omasta kiinnostuksestasi ja halusta edetä uralla alueesi tuomarikouluttajille! Kokemus karttuu itse tekemisen ja aktiivisuuden myötä. Nuorisotuomareille suositellaan osallistumista leireille sekä toimimista pesätuomarina peli- ja syöttötuomaritehtävien lisäksi.

Jääviydet

Jääviys eli esteellisyys tarkoittaa ”sellaista suhdetta asianosaisten välillä, että objektiivisuuden, tasapuolisuuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden voidaan epäillä heikentyneen.”

Pesäpallo-otteluissa tuomareiden jääviyden määrittelee viime kädessä oheinen jääviystaulukko (pdf). Tiukempikin määrittely on mahdollista, jos kustannukset ja tasapuolisuus sen mahdollistavat. Jos ottelun alkamishetkellä ei ole saatavissa jääviystaulukon sallimia tuomareita, jääviydet on kerrottava molempien joukkueiden puheoikeuden käyttäjille.

Pelisääntöjen 44 §:n mukaan ”tuomareiden jääviyksiä ja esteellisyyksiä koskeva valitus on tehtävä ennen ottelun ensimmäistä vuoronvalintaa. Ottelu on pelattava mahdollisesta tuomareiden jääviyksiä tai esteellisyyksiä koskevasta valituksesta huolimatta.”