Valitse sivu

Vastuullisuus

Pesäpalloliiton vastuullisuusohjelma

Pesäpalloliiton vastuullisuusohjelmassa korostuvat turvallinen toimintaympäristö, joka käsittää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalinen turvallisuuden sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Pesäpallotoiminnan pariin kaikki ovat tervetulleita sukupuolesta, etnisestä taustasta, mahdollisesta toimintarajoitteesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Pesäpallotoiminnassa Jokainen hyväksytään omana itsenään, jokainen voi näyttää tunteitaan, jokainen voi ilmaista ajatuksiaan sekä jokainen saa epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen.

Pesäpallotoiminnassa yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai epäasiallista käytöstä.

Pesäpallo tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa toimintaympäristössä

Vastuullisuusvideot

Toimintaohjeet

Tekstareita kentältä

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Turvallinen toimintaympäristö

Älä riko urheilua!

Ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen! Pesäpalloliitto on mukana Älä riko urheilua -kampanjassa, joka tuo rohkeasti esille urheilun ihmisoikeuskysymyksiä Suomessa.

Muutosta parempaan on alkanut tapahtua sekä meillä että maailmalla, kun ymmärrys ihmisoikeuksista lisääntyy. Kampanjalla Ihmisoikeusliitto ja me mukana olevat järjestöt haluamme vauhdittaa tätä muutosta.

Lisätietoa: alarikourheilua.fi

Turvallisen tilan periaatteet

Kaikki pesäpallotoiminta tapahtuu turvallisessa tilassa, jonka ylläpitämisestä vastuu on meillä kaikilla.

Ole avoin
Kohtaa uudet asiat ja ilmiöt ennakkoluulottomasti. Ota ne vastaan oppimisprosessina.

Kunnioita
Anna kaikille tilaa, käyttäydy toisia kunnioittavasti ja hienotunteisesti. Muista, että jokainen tulkitsee sanoja ja eleitä omista lähtökohdistaan.

Älä oleta
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja anna jokaisen olla oma itsensä. Älä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.

⚾ Puutu
Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi, äläkä hiljaiseksi hyväksyjäksi. Rakennamme jokainen yhdessä turvallista tilaa.

Kannusta
Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta, kuuntele ja kannusta. Mitä parempi esimerkiksi joukkueessa on kaikkien olla, sitä avoimempi ja menestyvämpi yhteisöstä todennäköisesti rakentuu.

Rentoudu
Älä ota liikaa paineita. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua, inhimillistä.

Turvallisen tilan periaatteet on laadittu mukaillen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n turvallisemman tilan periaatteita ja vihapuheesta vapaan keskustelun sääntöjä.

Olympiakomitean vastuullisuusohjelma

Pesäpalloliitto on sitoutunut urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman (2020–2024) tavoitteisiin. Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu Olympiakomitean toimesta tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Pesäpalloliitto edellyttää jäsenyhdistystensä ja toimijoidensa noudattavan vastuullisuusohjelmien periaatteita.

Häirinnälle nollatoleranssi

Kansallispelimme pesäpallo kuuluu tasavertaisesti kaikille ja jokaisella on oikeus toimia lajin parissa turvallisessa ympäristössä. Mikäli kuitenkin koet tai havaitset mitä tahansa häirintää, kerro siitä aina eteenpäin luotettavalle aikuiselle! Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi ILMO-palvelun kautta tai Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa.

Mahdollisuuksia kertoa kiusaamiseen, häirintään tai muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvästä tilanteesta:

⚾ Luotettavalle aikuiselle seurassasi, esimerkiksi seuran toiminnanjohtajalle, puheenjohtajalle tai muulle vastuuhenkilölle
⚾ Pesäpalloliittoon, yhteyshenkilö Antti Kallio, 043 210 0396, antti.kallio(ät)pesis.fi
⚾ ILMO-palvelussa, ilmo.suek.fi
⚾ Et ole yksin -palvelussa, www.etoleyksin.fi

Lisätietoa urheilun eettisyydestä löytyy SUEK:n nettisivuilta.

Reilu peli

Pesäpalloyhteisö kunnioittaa Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita, jotka koko liikunnan ja urheilun yhteisö on yhdessä määritellyt. Pääperiaatteita ovat:

⚾ Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
⚾ Vastuu kasvatuksesta
⚾ Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
⚾ Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
⚾ Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Tasa-arvo

Pesäpalloliitto noudattaa tasa-arvon periaatteita kaikessa toiminnassaan, pesäpallo kuuluu kaikille!

Pesäpalloliitto vahvistaa Suomen Olympiakomitean näkemyksen: Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.

Superpesis on Suomen suosituin naisten palloilusarja. Pesäpallossa kehitetään tasavertaisesti niin miesten, naisten, poikien kuin tyttöjen kilpa- ja harrastetoimintaa.

Kannustava ja turvallinen ilmapiiri

Urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke. Selvitysten perusteella urheilun parissa esiintyy niin häirinnän eri muotoja kuin myös kiusaamista. Vaikka häirintä ei urheilussa ole sen yleisempää kuin muuallakaan yhteiskunnassa, jokainen tapaus on liikaa. Häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen eivät kuulu urheiluun.

Mahdollista omista kokemuksista ja havainnoista onkin tärkeää kertoa eteenpäin. Tutustu Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -yhteishankkeeseen ja kerro havaitsemistasi epäkohdista. Lisätietoa on saatavissa Lupa välittää, lupa puuttua -oppaasta (pdf).

Seuran ja joukkueen sisälle on tärkeää luoda avoin ja turvallinen ilmapiiri, keskustella asioista sekä kunnioittaa jokaista omana itsenään. Hyvässä seurassa jokainen saa olla sellainen kuin on. Pesäpalloliiton tavoite on varmistaa kaikille pesäpalloilijoille turvallinen ympäristö urheilla ja harrastaa. Urheiluharrastuksekseen kuuluvat ilo, onnistumiset ja hyvät ystävät.

Epäkohdista tieto eteenpäin ILMO-palvelussa

Jokaisella meistä on mahdollisuus auttaa rakentamaan turvallisempaa ja tasavertaisempaa urheilukulttuuria. Havaitut epäkohdat on tärkeää tuoda esiin, jotta niihin voidaan puuttua. Esimerkiksi doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksista tai muuta eettistä rikkomuksista urheilussa voi ilmoittaa SUEK:n ILMO-palvelussa – halutessaan myös nimettömänä. Kaikkia ilmoitettuja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarkoituksena on yhteistyössä urheilutoimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEKin tehtäviä ovat urheilun eettiset asiat, antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen.

SUEK toteuttaa tehtäväänsä koulutuksen, tutkimuksen, viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön keinoin. Se tekee laaja-alaista yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten urheilutoimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Kilpailumanipulaation torjunta

Tutustu Pesäpalloliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan (pdf)

Reilusti paras on SUEKin verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Tutustu koulutukseen: Reilusti paras -verkkokoulutus – Suek

Eettisyys

Pesäpalloliiton toimintasääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Eettisistä periaatteista määrätään kilpailumääräysten § 2:ssa.

Linkkejä