Valitse sivu

Tukea toimintaan!

Pesäpalloliiton tuki junioripäälliköiden palkkaamiseksi

Pesäpalloliitto on myöntänyt suoraa tukea seuroille junioripäälliköiden palkkaamiseksi vuodesta 2017 lähtien. Hakuaika on ollut vuosittain marraskuussa. Tukisumma, josta Pesäpalloliiton johtokunta tekee päätöksen, on ollut vuosittain noin 150 000 euroa.

Lasten Liike -harrastustoiminta

Lasten Liikkeen ideana on toteuttaa monipuolista liikuntakerhotoimintaa turvallisessa kouluympäristössä. Hakijat ovat sitoutuneet toteuttamaan kerhoja koko lukuvuoden, suosituksena 1-2 kertaa viikossa, kymmenen viikon ajan per lukukausi. Lisätietoa ja mahdollisia uusia tukihakuja löytyy Lasten Liikkeen sivuilta.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen urheilu- ja liikuntaseuratoiminnassa. Seuratuen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Veikkauksen tuotosta. Hakuaika on viime vuosina ollut marras-joulukuussa ja siihen on tärkeää valmistautua hyvissä ajoin. Lisätietoa ja myönnetyt avustukset on koottu OKM:n sivuille.

Leader

Paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää! Leader-toiminnan tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista.

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Katso lisätiedot Leader-rahoituksesta Leader Suomen sivuilta.

Kesäduuni OPn piikkiin!

Osuuspankit ovat tarjonneet useampana vuonna jopa 1700 kesätyöpaikkaa 15-17-vuotiaille nuorille ympäri Suomen. Valitut yhdistykset voivat palkata 15-17-vuotiaan nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi OP:n piikkiin. Lisätietoa löytyy OP:n sivuilta!

Valio Akatemia®

Keväällä 2013 perustettu Valio Akatemia® -ohjelma jakaa stipendejä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin ja hyvinvointiin. Hakukierros järjestetään kerran vuodessa. Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet lapset ja nuoret ympäri Suomen. Hakija voi olla yksilöurheilija, joukkue, koululainen tai koululuokka. Valio Akatemia® -ohjelmaan pääsee tutustumaan Valion sivuilla.

Kannustajat-ohjelma

S-ryhmän osuuskaupat haluavat olla mukana tekemässä hyvää ja tukemassa oman alueensa lasten ja nuorten harrastustoimintaa niin liikunnan ja kulttuurin saralla kuin muillakin harrastustoiminnan alueilla. Tukea jaetaan S-Kannustajat-ohjelman kautta. Lisätietoa löytyy kunkin alueen osuuskaupan omilta sivuilta.

Lumo-stipendit

Lumo-stipendejä voivat hakea lupaavat, useita vuosia seuratasolla urheilleet nuoret, jotka tarvitsevat taloudellista tukea harrastukseensa. Etusijalla stipendin saajiksi ovat Lumo- ja VVO-asukkaat. Stipendejä myönnetään sekä joukkue- että yksilölajien harrastajille kaksi kertaa vuodessa.

Marli Sporttistipendi

Kaikki alle 18-vuotiaat liikunnanharrastajat ja juniorijoukkueet voivat ilmoittautua mukaan ja hakea Marli Sporttistipendiä. Haussa otetaan huomioon niin kilpaurheilijat ja -joukkueet kuin rennommat liikuntaporukat.

Olympiakomitean edut

Olympiakomitea tarjoaa urheiluseuroille ja koko suomalaiselle urheiluväelle merkittäviä etuja ja varainhankintakeinoja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisätiedot löytyvät Olympiakomitean sivuilta.

TUL:n stipendit

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry jakaa urheilijoilleen ja joukkueilleen stipendejä yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Stipendin voi saada vain sellainen urheilija tai joukkue, joka edustaa seuraa, joka on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsen. Lisäksi TUL tukee jäseniään erilaisilla tukimuodoilla. Lisätietoa löytyy TUL:n sivuilta.

Kunnat ja kaupungit

Kunta- ja kaupunkikohtaisia tukimuotoja voi tiedustella seuran kotikunnasta tai -kaupungista. Yhteystiedot löytyvät Kuntaliiton sivuilta. Oman maakunnan osalta tiedusteluihin vastaavat maakuntien liitot.

Palkkatuella työllistäminen

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Lisätietoa on saatavissa TE-palveluiden sivuilta.

Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhot kokoontuvat yleensä koulupäivän jälkeen. Lisäksi tarjolla on liikunnallisia, pidempiä välitunteja koulupäivän aikana sekä pienille koululaisille suunnattua virikkeellistä aamutoimintaa. Kerhotoimintaa järjestävät perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- tai nuorisopalvelut sekä urheiluseurat ja yhdistykset. Kerhoihin on mahdollista saada Lasten liike -laatustandardi. Kerhotoiminnan osalta seuraa suositellaan olemaan vuoropuhelussa  kotikuntansa tai -kaupungin kanssa.

Aluehallintoviraston avustukset

Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset on tarkoitettu mm. lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen sekä matalien toimintamaksujen kerho- ja leiritoimintaan. Avustus kattaa enintään 90 % toiminnasta ja vaihtelee noin 500–30 000 € välillä. Hakuaika on marras-joulukuussa. Lisätietoa löytyy Aluehallintoviraston sivuilta.

Euroopan unioni

Erasmus+ Sport -rahoitus on tarkoitettu eurooppalaisen liikunnan ja urheilun vahvistamiseksi ruohonjuuritasolla. Hankkeen avulla voi edistää vapaaehtoistoimintaa, terveysliikuntaa, osallisuutta sekä hyviä kokemuksia ja menetelmiä. Hakuaika on huhtikuussa. Opetushallitus antaa lisätietoa ja auttaa hakemuksen teossa.

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia liikunnallista elämäntapaa edistäviä paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tavoitteena on inklusiivinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, jossa niin mahdollisuudet kuin lopputulokset liikuntatoiminnassa ja -palveluissa ja niiden saatavuudessa ovat eri väestöryhmille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset. Avustusta ei voida myöntää suoraan liikunta- ja urheiluseuroille, mutta ne voivat olla mukana hakukelpoisten tahojen hankkeissa. Lisätietoa löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Säätiöt

Säätiöt jakavat useimmiten avustuksia, tukia ja apurahoja tieteisiin ja taiteisiin. Joidenkin säätiöiden hakukriteerit ovat kuitenkin sellaisia, että ne soveltuvat myös seuroille. Ne eivät kuitenkaan jaa ensisijaisesti tukia nimenomaan urheiluseuroille.

Minela Säätiö (nuorten hyvinvointiin ja kasvuun)
⚾ Hakuaika lokakuussa

OLVI-säätiö (lasten hyväksi tapahtuva toiminta)
⚾ Toimii Itä-Suomessa
⚾ Keväthaku 1.1.-31.3. ja syyshaku 1.7.-30.9.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö (lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin tuki)
⚾ Hakuaika elo-syyskuussa

Avustukset, tuet ja hankkeet seuroille

Seuratoiminnan tueksi on mahdollista hakea erilaisia avustuksia ja hanketukia. Kaupungit ja kunnat jakavat yleisiä avustuksia toimintaan. Valtaosa tuista on kuitenkin tarkoitettu erillisiin hankkeisiin, jotka ovat kestoltaan rajattuja, uusia toimia. Monien hankkeiden tarkoituksena on vakiinnuttaa uusi toiminta seuran arkeen tai kehittää seuran toimintaa muulla tavalla. Tällä sivulla esitellään lyhyesti erilaiset urheiluseuroille myönnettävät avustukset ja tuet.

Avustusten ja hanketukien hakuun vaaditaan aina yksityiskohtainen suunnitelma, joka esitetään hakemuksessa. Keskiössä on siis hyvä ja realistinen suunnitelma. Hakemustekstin kirjoittaminen vaatii aikaa, mutta siihen tarjotaan tukea ja sparrausta.

Avustuksia on tarjolla suuri määrä ja järjestelmä on hajanainen. Tässä asiakirjassa esiteltyihin avustuksiin ja tukiin voi tulla muutoksia vuosittain.

Lisätietoa

Mona Hupli-Kotiranta
mona.hupli-kotiranta(ät)pesis.fi
040 761 3068

Mika Mikola
mika.mikola(ät)pesis.fi
050 557 8522