Valitse sivu

Jäsenyys

Pesäpalloliiton jäsenyys

Pesäpalloliiton jäsenmaksu on jäsenyhdistyksille 100 € vuodessa, ellei liittokokous toisin päätä. Jäsenyys tuo oikeuden osallistua liiton kilpailu-, sarja- ja leiritoimintaan sekä mahdollistaa liiton myöntämien tukien hakemisen. Jäsenillä ovat käytössään liiton tarjoamat palvelut ja asiantuntijaosaaminen. Jäsenet pääsevät liiton neuvottelemien sopimusten piiriin ja jäsenillä on äänioikeus liittokokouksissa. 

 Jäseneksi hyväksyminen 

 ”Liiton jäseneksi voi päästä kirjallisen hakemuksen perusteella pesäpalloa harrastava tai pesäpallotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys. Uudet jäsenet hyväksyy liittojohtokunta.”
Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n toimintasäännöt, 4 §)

Yhdistyksen perustaminen

1) Mietitään, onko uuden seuran perustaminen tarkoituksenmukaista vai voiko toiminnan sisällyttää olemassa olevan yhdistyksen alle.

2) Keskustellaan seurassa toiminnan arvoista, painopistealueista, säännöistä, taloudenhoidosta, tavoitteista ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Yleiset periaatteet yhdistyksen perustamiselle määrittelee yhdistyslaki, joka on löydettävissä maksuttomasta Finlex-palvelusta. 

3) Pidetään yhdistyksen perustava kokous, jossa päätetään ainakin rekisteröinnistä ja mahdollisiin muihin järjestöihin jäseneksi liittymisestä sekä hyväksytään yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, jäsenmaksu ja talousarvio, samoin toimintatavat puheenjohtajan vaalia, hallituksen muiden jäsenten vaalia ja tilintarkastajien vaalia koskien. 

4) Yhdistyksen rekisteröimistä varten tarvitaan perustamiskirja ja yhdistyksen säännöt. Katso havainnollistavat tiedot Olympiakomitean ohjeesta (pdf) ja esimerkkisäännöt (pdf). 

Yhdistys voidaan perustaa aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseksi, mutta mahdollisen taloudellisen toiminnan luonne on joka tapauksessa hyvä kirjata sääntöihin. 

5) Uuden yhdistyksen perusilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Kätevimmin ja edullisimmin perusilmoitus jätetään sähköisesti. Lisäohjeet löytyvät PRH:n sivuilta. 

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä. Luonnollisten henkilöiden täytyy olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä, sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä. 

6) Valmistellaan vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pesäpalloliiton jäsenyyttä varten. Hakemus toimitetaan merja.ahokas(ät)pesis.fi tai Suomen Pesäpalloliitto ry, Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa. 

Uudet jäsenet hyväksyy liittojohtokunta. Hakemuksesta on hyvä käydä ilmi seuran nimi ja lyhennys, kotipaikka, osoitetiedot, pankkiyhteys, perustamispäivämäärä, rekisteröimispäivämäärä yhdistysrekisteriin sekä puheenjohtajan yhteystiedot. Mukaan liitetään kopiot yhdistysrekisteriotteesta sekä seuran säännöistä.

Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistyksen purkautumisilmoitus tulee tehdä, kun yhdistys on purkautunut ja yhdistyksessä on tehty selvitystoimet. Ilmoitus tehdään kätevimmin sähköisellä ilmoituksella PRH:lle. Pesäpalloliitossa tieto toimitetaan osoitteeseen merja.ahokas(ät)pesis.fi.