Valitse sivu

Turvallisen toimintaympäristön rakentaminen on meidän kaikkien velvollisuus. Antirasistiset teot tarkoittavat aktiivista puuttumista epäasialliseen käytökseen ja syrjintään sekä yhdenvertaisuuden edistämistä yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

 

 

Pesäpalloliitto on mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun käynnistämässä Olen Antirasisti -kampanjassa, joka haastaa rakentamaan rasismista vapaata Suomea. Vaikka kaikki eivät itse koe rasismia, jokaisella meistä on tärkeä rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tilanteet, joissa epäasiallista, loukkaavaa tai rasistista käyttäytymistä esiintyy, on tärkeää oppia tunnistamaan ja puuttua niihin aktiivisesti.

– Rasismi on laaja-alainen yhteiskunnallinen syrjinnän muoto, jota liian moni kokee omassa arjessaan. Rasismin passiivinen tuomitseminen ei riitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Meidän täytyy olla antirasisteja eli tietoisesti toimia rasismia vastaan aktiivisilla teoilla, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson huomautti oikeusministeriön tiedotteessa.

– Rasismi on vakava yhdenvertaisuusongelma ja se uhkaa monen lapsen ja nuoren arjen turvallisuutta ja mielenterveyttä. Meidän on tehtävä kaikkemme rasismiin puuttumiseksi. Se työ ei saa jäädä ainoastaan vähemmistöihin kuuluvien ihmisten harteille. yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman muistuttaa.

Suuretkin muutokset tapahtuvat monesti pienien tekojen seurauksena. Jokapäiväisillä arkisilla teoilla on välitön vaikutus, minkä lisäksi niillä torjutaan rakenteellista rasismia – yhteiskunnan toimintaan, lakeihin, palveluihin ja instituutioihin piiloutuvaa, lähes huomaamatta eriarvoisuutta luovaa syrjintää.

Yhdenvertaisuuden edistäminen lähtee omasta aktiivisuudesta ja arjessa havaittuihin epäkohtiin puuttumisesta. Muutoksen voi laittaa liikkeelle jo tänään. Pallo on meillä kaikilla.