Valitse sivu

Liikuntajärjestöille jaettu tuki kasvoi viime vuodesta 600 000 euroa. Avustusta sai kaikkiaan 124 järjestöä. Pesäpalloliiton saama tuki, 605 000 euroa, pysyi viime vuoden tasolla.

– Liikuntajärjestöjen avustaminen on tärkeää suomalaiselle urheilulle, liikunnalle sekä kansanterveyden edistämiselle, jotta liikkumattomuuden haasteeseen pystytään puuttumaan. Avustusten myönnössä olen jatkanut liikunnan ja urheilun eettisen toiminnan painottamista, urheiluministeri Terho toteaa.

Lokakuussa 2018 annettu liikuntapoliittinen selonteko linjaa 2020-luvun liikuntapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. Pyrkimyksenä on kehittää liikuntajärjestöjen avustusjärjestelmää yleisavustuspainotteisemmaksi. Liikuntapoliittisen selonteon tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa avustuskriteereitä sekä luoda järjestelmään läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä, jolloin järjestöillä voisi olla alustava tieto avustustasosta useammaksi vuodeksi kerrallaan. Näin vähennetään hallintotyötä ja mahdollistetaan pitkäjänteinen kehitystyö.

– Eduskunnan selontekolausunnon valmistuttua ministeriössä käynnistetään tarvittavat muutokset, jotta liikuntaa edistävien järjestöjen avustuskriteerit kyettäisiin paremmin kohdentamaan lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen toimintaa mittaavaksi. Eroavaisuuksia on erityisesti toiminnan laajuutta mittaavissa kriteereissä, Terho sanoo.

Valtionavustusta voidaan myöntää liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt valtionavustuskelpoiseksi järjestöksi. Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Aiheesta lisää

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustukset 2019 (pdf)