Valitse sivu

Pesäpalloliitto sai 5.9.2023 ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta koskien Kempeleen Kirin managerin Sami Salorannan toimintaa sosiaalisen median alustoilla tuomariparia Kosti Rautiainen – Immo Rautiainen sekä heidän pesätuomareitaan kohtaan.

Kaikki osapuolet toimittivat selvityksensä Pesäpalloliitolle määräajassa.

Selostus asiasta

Sami Salorannan asiassa on arvioitava, mikä on tuomareihin kohdistuvan arvostelun raja seuran toimihenkilöllä. Lisäksi on tarkasteltava, miten paljon seuran toimihenkilö voi arvostella ja kyseenalaistaa Pesäpalloliiton määrittämiä virallisia tuomaritoiminnan esteellisyyssääntöjä. Asiassa on määritettävä, mitkä ovat seuran toimihenkilön hyvän käytöksen rajat, ja mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa tässä tapauksessa.

Saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että Sami Saloranta on esittänyt eri vaiheissa kritiikkiä tuomaritoimintaa ja Pesäpalloliiton määrittämiä virallisia tuomaritoiminnan esteellisyyssääntöjä kohtaan. Kritiikin esittäminen edellä mainituista asioista tulee olla lähtökohtaisesti mahdollista. Asema Superpesis-seuran toimihenkilönä asettaa kuitenkin rajat sille, millä tavoin kritiikkiä voidaan hyväksyttävästi esittää. Saloranta on esittänyt useissa eri yhteyksissä julkista kritiikkiä, joka on kohdistunut erityisesti yhden tuomariparin toimintaan otteluissa. Kritiikistä on voinut muodostua sosiaalisen median lukijoille käsitys kyseisen tuomariparin puolueettomuuden ja riippumattomuuden kyseenalaistamisesta.

Kempeleen Kirin asiassa on arvioitava seuran vastuuta puuttua toimihenkilönsä epäasialliseen käyttäytymiseen. Miesten Superpesiksen sarjasopimuksen kohdassa 7.6. (Yhteistä ottelukonseptia koskevat velvoitteet ja niiden sanktiot) mainitaan seuran toimihenkilöiden velvoitteista ja niiden laiminlyönnistä seuraavista sanktioista.

Ratkaisun perustelut ja sovellettavat säännöt

Pesäpalloliiton johtokunta toteaa, että Salorannan menettely on edellä kuvatuissa olosuhteissa ylittänyt perustelluksi ja hyväksyttäväksi katsottavan kritisoinnin rajat. Salorannan menettelyä on pidettävä Pesäpallon kurinpitomääräysten § 3 tarkoitettuna epäurheilijamaisena toimintana ja Salorannalle on perusteltua määrätä asiassa kurinpitorangaistus.

Kempeleen Kiri on osallistunut pelikaudella 2023 miesten Superpesikseen ja allekirjoittanut sarjasopimuksen 2023–2025. Miesten Superpesiksen sarjasopimuksen hyväksymällä seurat ovat sitoutuneet vastaamaan siitä, että järjestävän seuran toimihenkilöt eivät toimillaan menettele epäurheilijamaisesti tuomareita kohtaan.

Ratkaisu

Pesäpalloliiton johtokunta määrää Pesäpallon kurinpitomääräysten § 3:ssä tarkoitetusta epäurheilijamaisesta menettelystä Sami Salorannalle varoituksen.

Pesäpalloliiton johtokunta määrää Kempeleen Kirille miesten Superpesiksen sarjasopimuksen 2023–2025 kohdan 7.6 vastaisesta menettelystä 2000 euron seuraamusmaksun.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä voidaan valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä määrätyllä tavalla.

Vantaalla, 15.11.2023
Pesäpalloliiton johtokunta