Valitse sivu

Selostus asiasta

Tuomaripäällikkö sai ottelun pelituomarin raportin tapahtumista 5.8.2023 ja Kauhajoen Karhun pelaajan raportin tapahtumista 6.8.2023. Ottelusta laadittujen raporttien perusteella ottelun 2. jakson 3. vuoroparissa on tapahtunut pelituomarin toimesta erittäin asiatonta uhkailua kohdistuen Kauhajoen Karhun pelaajaa ja pelinjohtajaa kohtaan.

Ratkaisun perustelut ja sovellettavat säännöt

Pesäpalloliiton alaisessa kilpailutoiminnassa tuomarina toimiminen on kurinpitomääräysten alaista toimintaa. Tuomareiden kurinpidosta vastaa tuomarijohtaja, jonka toimivaltaan kuuluvat sellaiset kilpailutilanteisiin ja ottelutapahtumiin kuuluvat asiat, joista voi olla seurauksena enintään viiden (5) ottelun peli- ja toimitsijakielto tuomareille tai muu kilpailumääräysten mukainen seuraamus tuomareille.

Painavana tekijänä tuomaripäällikkö huomauttaa tuomariston velvollisuudesta toimia otteluissa esimerkillisesti ja asianmukaisesti.

Ratkaisu

Tuomaripäällikkö määrää Arttu Erkkilälle kahden (2) ottelun mittaisen peli- ja toimitsijakiellon.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Ilmajoella 7.8.2023

Joona Tervonen
Tuomaripäällikkö