Valitse sivu

Kurinpitopäätös 1/2022

Asianosaiset: Teemu Körkkö, Kempeleen Kiri (”Seura”)

Ottelu: Miesten Superpesiksen ottelu 16.5.2022 Kempeleen Kiri – Joensuun Maila

Selostus asiasta

Tuomarijohtaja välitti kurinpitopäällikölle videoklipin Ruutu-palvelun näyttämästä televisiolähetyksestä, josta tapahtumien kulku tarkemmin käy ilmi. Seuran pelinjohtaja on käyttänyt puhuttelutilanteessa kentän tuomarialueella pelituomaria ja syöttötuomaria kohtaan kovaäänistä, erittäin sopimatonta ja asiatonta kieltä ja kiroillut. Tilanteesta on Seuran pelinjohtajalle annettu varoitus.

Kurinpitopäällikkö on kuullut kirjallisesti Teemu Körkköä asiassa sekä tiedustellut puhelimitse pelituomarin näkemyksen asiasta. Kurinpitomenettelyn tarkoituksena on arvioida, onko Körkölle aihetta määrätä ottelussa jo tuomitun varoituksen ohella jokin lisärangaistus.

Ratkaisun perustelut

Pesäpallon pelisääntöjen mukaan äänekkäästä asiattomasta kielenkäytöstä tuomitaan yleensä varoitus. Pelirangaistus puolestaan tuomitaan silloin, kun kielenkäyttö on törkeää. Arviointi siitä, onko kyseessä äänekäs asiaton kielenkäyttö vai törkeä kielenkäyttö, josta siis seuraa automaattisesti pelirangaistus, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Päätöksenteon perusteena ovat paitsi pesäpallon pelisäännöt ja kurinpitomääräykset myös olosuhteet kokonaisuudessaan.

Aikaisemmassa kurinpitokäytännössä on vakiintuneesti katsottu tuomareiden ja heidän päätöstensä arvostelemisen olevan täysin sallittua, kunhan kritiikki on sekä esittämistavaltaan että sisältönsä puolesta asiallista. Tässä tapauksessa kyse on ollut yksittäisen tuomariratkaisun arvostelemisesta tavalla, joka on kurinpitopäällikön käsityksen mukaan ollut törkeää. Perusteena on ennen muuta se, että Körkkö on nimittänyt ottelun tuomareita halventavin, henkilöön meneviin ilmaisuin ja sanavalinnoin ja tehostanut sanomaansa vielä kiroilemalla. Kyseessä on ollut suora tv-ottelu. Körkön on täytynyt ymmärtää se, että kaikki hänen sanomansa välittyy paikalla olevan yleisön lisäksi TV-lähetystä seuraaville katsojille. Myös tällä on arvioinnin kannalta merkitystä ja se tekee Körkön toiminnasta erityisen moitittavaa. Körkön käytös ei myöskään sovi Pesäpalloliiton kaikessa toiminnassa sovellettaviin arvoihin, joita ovat ennen muuta vastustajien ja tuomareiden kunnioittaminen.

Kurinpitopäällikkö katsoo, etteivät Körkön selvityksessään esilletuomat seikat muodosta aihetta arvioida hänen menettelynsä moitittavuutta toisin. Tällä perusteella sekä asiassa esitetyn muun selvityksen johdosta kurinpitopäällikkö katsoo, että pelkkä varoitus ei ole oikeasuhtainen seuraamus Körkön menettelystä kokonaisuus huomioiden.

Ratkaisu

Kurinpitopäällikkö määrää Körkölle yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon. Ottelussa annettu varoitus (1 varoituspiste) jää voimaan.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Turussa 18.5.2022

Meri Vuorio
Kurinpitopäällikkö