Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 1/2019

Asianosaiset:  Toni Kohonen, Oulun Lippo Juniorit (”Seura”)

Ottelu: Miesten Ykköspesiksen ottelu 19.5.2019 Manse PP, Tampere – Oulun Lippo Juniorit

Selostus asiasta:

Kurinpitopäällikön tietoon on tullut Iltalehden 19.5.2019 internet-sivuillaan julkaisema artikkeli samana päivänä pelatusta ottelusta Manse PP:n ja Seuran välillä. Jutussa on kirjoitettu Toni Kohosen raivostuneen pelin tuomareihin. Toimittajan kirjoittaman mukaan Kohonen olisi kertonut asiat, jotka ovat luettavissa Iltalehden artikkelista. Iltalehti julkaisi ottelusta artikkelin myös paperilehdessään seuraavana päivänä.

Lisäksi Iltalehden raportin mukaan pelin aikana Kohonen on huutanut tuomarille ja paiskannut mailansa.

Kyseisen kaltainen menettely voidaan tulkita sopimattomaksi, epäurheilijamaiseksi ja lajin etua vahingoittavaksi. Tämä voi taas johtaa kurinpitoseuraamuksiin, kuten huomautukseen, varoitukseen tai pahimmillaan jopa peli- ja toimitsijakieltoon.

Kurinpitopäälliköllä on kurinpitomääräysten 5.1 §:n mukaan oikeus ottaa asia käsittelyyn ja kurinpitopäällikkö on päättänyt käynnistää asiassa kurinpitomenettelyn. Kurinpitopäällikkö on pyytänyt asiassa Seuralta ja Kohoselta selvitystä. Sekä Seura että Kohonen ovat toimittaneet määräaikaan mennessä vastineensa selvityspyyntöön.

Vastineessaan Kohonen on myöntänyt menetelleensä edellä kuvatulla tavalla ja pahoittelee käytöstään sekä on valmis pyytämään sitä anteeksi. Seuran mukaan Oulun Lippo ei seurana hyväksy epäurheilijamaista ja sopimatonta käytöstä pelaajiltaan, eikä muilta seuran toimihenkilöiltä. Seuran mukaan Toni Kohosen käyttäytyminen ei ole ollut hyväksyttävää, vaikka Seura osaltaan ymmärtää Kohosen käyttäytymistä pelin jälkeen tappioon turhautuneena huippu-urheilijana, joka ei ole ollut täysin tyytyväinen ottelun tuomareiden toimintaan. Seuran mukaan Seuran edustaja on pitänyt Kohosen kanssa asiasta palaverin ja Kohonen on selvästi katunut lausuntojaan. Seura toteaa , että Toni Kohonen ymmärtää asemansa pesäpallon esikuvana ja sen, että hänen antamansa lausunnot eivät ole esikuvan asemassa (eikä kenellekään) sopivia.

Edellä mainitut selvitykset on huomioitu päätöksessä.

Ratkaisun perustelut ja sovellettavat säännöt:

Tapahtumat ovat sinänsä selviä ja riidattomia. Kohonen on myöntänyt kertoneensa Iltalehden toimittajalle haastattelussa asiat siten kuin kyseiseen artikkeliin on kirjoitettu.  Pesäpallon kurinpitohistoriassa on aiemmin useitakin kertoja katsottu, että sinänsä palautteen antaminen tuomareiden toiminnasta ja tuomareiden päätösten kritisointi on täysin sallittua, myös lehtihaastattelussa, mutta arvostelun tulisi olla asiallista ja rakentavaa. Värikäskin kielenkäyttö on sallittua ja jopa toivottavaa, kunhan se pysyy sopivissa ja oikeissa rajoissa.

Joukkueiden ja seurojen toimijat edustavat lajiaan myös pelikentän ulkopuolella. Provosointi ja lajin imagolle haitallinen toiminta esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa, verkossa tai tiedotusvälineissä on yksiselitteisesti kielletty. Vaikka on ymmärrettävää, että ottelujen jälkeen tunteet käyvät kuumina, on pelaajien kyettävä hillitsemään itsensä pysyen lausunnoissaan asiallisuuden rajoissa. Epäasiallisesta tuomareiden arvostelusta ja voimakkaasta kirosanojen käyttämisestä tai muuten sopimattomasta kielenkäytöstä on aina seurannut kurinpitorangaistus. Pesäpallo pyrkii olemaan lajina esikuvallinen ja houkutteleva harrastus pienistä junioreista eteenpäin. Tämän vuoksi kaikenlainen sopimaton ja lajin mainetta vahingoittava toiminta on tarkoituksenmukaista kitkeä pois.

Kohosen lausunnoissa on ylitetty asiallisuuden rajat ja sitä on pidettävä sopimattomana, epäurheilijamaisena ja lajin mainetta vahingoittavana. Asian olisi voinut ilmaista esimerkiksi ilman kirosanoja ja epäkunnioittavaa kielenkäyttöä. Kurinpitoseuraamusta määrättäessä on toisaalta huomioitava se, että Kohonen on kiistatta lajin yksi suurimpia esikuvia ja henkilö, joka on tunnettu laajalti koko valtakunnan tasolla, myös lajin ulkopuolella. Kohonen on kiinnostava henkilö ja edelleen huippupelaaja, joka lisää lajin kiinnostavuutta yleisön keskuudessa. Tällainen asema pelaajalle tuo kuitenkin korostetun vastuun toiminnastaan. Tällaisia pelaajia seurataan tarkemmin kuin muita ja he toimivat roolimalleina erityisesti junioriurheilijoille. Teon vakavuutta lisää myös se, että haastattelu on annettu valtakunnallisesti erittäin laajasti seuratulle lehdelle ja yhdelle luetuimmista verkkomedioista, jota kautta haastattelu on ollut laajan piirin luettavissa.

Toisaalta lieventävinä asianhaaroina tulee huomioida Kohosen välittämä vilpitön anteeksipyyntö ja tekonsa katuminen. Lisäksi Kohosen kurinpitohistoria on löytämieni ja saamieni tietojen mukaan hyvinkin puhdas, ottaen vielä huomioon erittäin pitkä pelaajaura pesäpallon parissa.

Tästä syystä olen päätynyt määräämässäni rangaistuksessa varoitukseen.

Ratkaisu:

Annan Toni Kohoselle kurinpitomääräysten 2 §:n mukaisen varoituksen. Tästä seuraa yksi varoituspiste Kohoselle.

Muutoksenhaku:

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 23.5.2019

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö