Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

Pelitaitojen kehittäminen -viikonloppu

Perjantai – nuoren psyykkinen valmennus

Tavoite – Valmentaja ymmärtää nuoren kehitysvaiheet ja osaa kohdata nuoren tämän kehitysvaiheessa. Ymmärtää omat henkiset voimavaransa ja osaa kehittää niitä

Nuoren henkinen kehitys ja kasvattaminen

⚾ Nuoren psyykkiset kehitysvaiheet
⚾ Kehitysvaiheiden tunnistaminen
⚾ Kasvattamisessa huomioon otettavat asiat

Psyykkisen valmentautumisen menetelmät

⚾ Itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvattaminen
⚾ Yksilön itsearviointitaitojen kehittäminen
⚾ Yksilön tunteiden tunnistaminen ja hallinta

Valmentajan henkiset voimavarat

⚾ Valmentajan henkiset ominaisuudet
⚾ Valmentajan itsensä kehittämisen taidot
⚾ Valmentajan mentorointi
⚾ Oman osaamisen arviointi ja kehityssuunnitelma

Lauantai, sisäpeli

Tavoite – valmentaja tietää erilaiset sisäpelitaktiikat ja osaa rakentaa niitä kehittäviä harjoituksia.

Sisäpelin ratkaisumallien rakentaminen

⚾ Ennakointi – Havainnointi – päätöksenteko – toteuttaminen – ideologia
⚾ Nuoren pelaajan havainnointiketju
⚾ Ratkaisumallit sisäpelissä

Merkkipeli + Kaaripeli + Eteneminen + käytännön demo

⚾ Merkki
⚾ Eri merkkien merkitys ja niiden periaatteet
⚾ Merkin rakentaminen

Eteneminen

⚾ Perusperiaatteet ja lähtötekniikat
⚾ Etenemisen harjoittelu
⚾ Kaaripeli

Roolit

⚾ Kaaripelaamisen harjoittelu

Taktiikan rakentaminen

⚾ Sisäpelitaktiikat
⚾ Oman pelin analysointi
⚾ Vastustajan analysointi

Pelin seuraaminen

⚾ Seuraamistehtävät
⚾ Eteneminen
⚾ Kaaripeli
⚾ Lyöntiratkaisut
⚾ Valmentajan toimiminen, valmentaminen pelissä
⚾ Pelaajan tunnetilat ja niiden käsittely

Sunnuntai, ulkopeli

Tavoite – Valmentaja ymmärtää eri ulkopelitaktiikat ja miksi niitä käytetään. Valmentaja osaa kehittää ulkopelitaitoa; pelinlukemista ja päätöksentekoa.

Ulkopelitaktiikan rakentaminen

⚾ Reagointipeli ja sektoripelaaminen
⚾ Syvyyspelaaminen
⚾ Lyöjän lyöntejä vastaan pelaaminen
⚾ Joukkuetaktiikka ja ulkopelikuviot

Lukkaripeli – demo

⚾ Etenijän lukeminen
⚾ Lyöjän lukeminen
⚾ Syöttöjen ja tempon vaikutukset sisäpeliin
⚾ Pelinjohtajaa vastaan pelaaminen, taktisten väärien opettaminen

Pelinjohtaminen

⚾ Pelaajien valmentaminen ennen peliä ja pelissä
⚾ Pelitaidon kehittäminen nuorilla
⚾ Ulkopelin johtaminen
⚾ Vastustajan analysointi ja pelin seuraaminen
⚾ Ennakoiden tekeminen
⚾ Vastustajan analysointi videoiden ja leikkeiden avulla

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi hakea ja miten haetaan osaamisen tunnistamista)

Käytännön valmennuskokemus useamman vuoden ajalta, oma pelaajaura – osaamisen tunnistaminen tapahtuu kirjallisen dokumentin ja videoiden avulla.

Kirjallinen työ

1️⃣ Lukkarivalmennuksen vuosivalmennussuunnitelma
2️⃣ Videolta katsotun pelin analysointi
⚾ Lyöntiratkaisut
⚾ Pelinjohtajan peluuttaminen ja valmentaminen pelin aikana
⚾ Ulkopelin sijoittuminen
⚾ Joukkuehengen ja joukkueena toimimisen ilmentyminen

Video

⚾ Etenemisen opettaminen – opetetaan havainnointia ja päätöksentekoa erilaisille urheilijoille