Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

Lajitaitojen kehittäminen -viikonloppu

Perjantai, toimintaympäristön luominen

Tavoite: Ymmärtää ryhmän rakentumisen tekijät, tietää seuran toimintamallit ja arvot, osaa sisäistää ne omaan toimintaansa

Seuran toimintamalli

⚾ Seurayhteisön rakentuminen / rakentaminen
⚾ Joukkueiden toiminnan rakentaminen
⚾ Pelaajapolku

Joukkueen ilmapiirin rakentaminen

⚾ Ryhmäytymisen vaiheet
⚾ Tunteiden tunnistaminen
⚾ Voittaminen ja häviäminen, tunteiden käsittely

Vuorovaikutus

⚾ Turvallisen sosiaalisen toimintaympäristön rakentaminen
⚾ Hyvä vuorovaikuttaminen
⚾ Oman vuorovaikutuksen arvioiminen

Lauantai, sisäpeli

Tavoite: Valmentaja osaa kehittää lajiharjoitteita eri rooleille ja ymmärtää, mitä pelipaikkakohtainen harjoittelu on/vaatii. Osaa tehdä tarkoituksen mukaisia harjoitteita, jotka kehittävät lajitaitoja monipuolisesti. Havainnoi puutteellisen lyöntitekniikan ja osaa korjata sitä.

Sisäpelin ydin

⚾ Sisäpelin analysointi, modernin pesäpallon lyöntikartta
⚾ Lyöntitekniikan lainalaisuudet ja perusperiaatteet
⚾ Lyöntivaihtoehtojen rakentaminen ja harjoittelun suunnittelu

Demo: Lyöntitekniikan kehittäminen + oheisharjoittelu

⚾ Perustekniikan kehittäminen
⚾ Lyöntitehokkuuden kehittäminen

Demo: Pelaajan roolin mukainen harjoittelu

⚾ Lyöntitekniikoiden läpikäyminen roolikohtaisesti
⚾ Etenijät (kentällemenopienet, pussarit, pystäri, pomppu)
⚾ Vaihtajat (Vaihtopienet eri tilanteisiin, kovien lyöntien kääntäminen, Taka-avun rakentaminen ja käyttäminen)
⚾ Kotiuttajat (Kumura, saumalyönnit, kotiutuspienet)

Sunnuntai, ulkopeli

Tavoite: Valmentaja osaa kehittää lajiharjoitteita eri rooleille ja ymmärtää, mitä pelipaikkakohtainen harjoittelu on/vaatii. Osaa tehdä tarkoituksen mukaisia harjoitteita, jotka kehittävät lajitaitoja monipuolisesti. Ymmärtää kiinniotto-, heitto ja kiinniotto-heittotekniikan merkityksen lajitehokkuuden osana ja osana turvallista harjoittelua.

Mitä pesäpallo vaatii ulkopelissä?

⚾ Ulkopelin analysointi, modernin pesäpallon pelipaikkakohtaiset vaatimukset
⚾ Ulkopelin perustekniikat ja lainalaisuudet
⚾ Ulkopeliharjoittelun rakentaminen

Demo: Heitto-, kiinniotto- ja kiinniotto-heittotekniikan kehittäminen ja heittovoiman kehittäminen

⚾ Heittotekniikka
⚾ Heittovoima harjoittelu, konkreettiset esimerkit

Demo: Linja + takakenttä, paikkakohtainen harjoittelu

⚾ Linja
⚾ Suorat vastaantulot
⚾ Sivuttaiset liikkeet, polttamiset molempiin suuntiin
⚾ Kopparit
⚾ Pallon arviointi ilmasta ja pompusta
⚾ Liikkumis- ja heittotekniikka
⚾ Sivuttaiset pysäytykset ja syöksykopit

Demo: Lukkaripeli + etukenttä

⚾ Lukkari
⚾ Syöttöharjoittelu; perussyöttö, lautasen eri osat, eri temmot, tolppa, taktinen väärä
⚾ Näpyjen haku
⚾ Etukenttä
⚾ Näpyn hakeminen ja heittoasento
⚾ Kovien kiinniottamisen harjoittelu

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi hakea ja miten haetaan osaamisen tunnistamista)

Käytännön valmennuskokemus useamman vuoden ajalta, oma pelaajaura – osaamisen tunnistaminen tapahtuu kirjallisen dokumentin ja videoiden avulla.

Kirjallinen työ

⚾ Lyöntitekniikan perusteet – selvitys lyöntitekniikasta ja sen tehokkuuden kehittämisestä
⚾ Heittotekniikan perusteet – selvitys heittotekniikasta ja sen tehokkuuden kehittämisestä
⚾ Roolinmukaiset lyöntiratkaisut – lyöntiratkaisumallien rakentaminen
⚾ Ulkopelipaikkakohtaiset vaatimukset – selvitys pelipaikkojen vaatimuksista

Video

⚾ Lyöntitekniikan valmennustilanne, jossa kehitetään urheilijan lyöntitekniikkaa
⚾ Heittotekniikan valmennustilanne, jossa kehitetään heittotekniikkaa kahdella eri pelipaikalla.