Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

Kokonaisvaltainen valmentaminen -viikonloppu

Kurssi on osa 2-tason juniorivalmentajapolkua. Voit valita, millä paikkakunnalla haluat suorittaa lähijakson. 2-tason juniorivalmentajapolkuun kuuluu kolme lähiviikonloppua (Laji- ja pelitaidot 1, Laji- ja pelitaidot 2 sekä Kokonaisvaltainen valmentaminen)

2-taso (jaksokohtaisina ilmoittautumislinkkeineen) Joensuu Varala Kuortane
Kokonaisvaltainen valmentaminen 28.-29-10.2023 4.-5.11.2023 18.-19.11.2023
Laji- ja pelitaidot 1 9.-10.12.2023 16.-17.12.2023 23.-24.3.2024
Laji- ja pelitaidot 2 3.-4.2.2024 10.-11.2.2024 13.-14.4.2024
Perjantai

Nopeuden kehittäminen

Tavoite – Valmentaja ymmärtää nuoren fyysiset kehitysvaiheet ja osaa suunnitella nuoren nopeusominaisuuksien turvallisen harjoittelun eri ikävaiheissa

Herkkyyskaudet, motoriset perustaidot (lajin kannalta)

⚾ Mitä on perustaidot?
⚾ Fyysiset perusominaisuudet
⚾ Nuoren fyysiset kehitysvaiheet

Nopeusharjoittelu

⚾ Nopeuden perusteet
⚾ Nopeusharjoittelu eri kehitysvaiheissa
⚾ Turvallinen harjoittelu ja harjoittelun ohjelmointi

Demo: Juoksu- ja loikkatekniikka

Lauantai

⚾ Voiman kehittäminen

Tavoite – Valmentaja ymmärtää suunnitelmallisuuden harjoittelussa ja osaa suunnitella nuoren voimaharjoittelun eri kehitysvaiheissa

Harjoittelun ohjelmointi

⚾ Harjoittelun rytmittäminen
⚾ Tavoitteiden asettaminen
⚾ Kehittymisen arviointi
⚾ Vuosisuunnitelman teko

Voimaharjoittelun perusteet

⚾ Voiman polku

Demo: Voimaharjoittelu

⚾ Turvalliset tekniikat
⚾ Terveyden edistäminen

Tavoite – Valmentaja ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat nuoren urheilijan terveyteen ja osaa edistää sitä toimintaympäristöä kehittämällä ja tekemällä sitä edistäviä toimenpiteitä.

Nuori terve urheilija

⚾ Terve Urheilija -ohjelma
⚾ Elämäntavat
⚾ Vammojen ennaltaehkäisy

Nuoren urheilijan ravinto

⚾ Ateriarytmi
⚾ Ravintoaineet
⚾ Ravintosuositukset

Nuoren urheilijan turvallisuus

⚾ Toimintaympäristö
⚾ Eettinen toiminta, sosiaalinen turvallisuus, kiusaaminen
⚾ Päihteet
⚾ Sairaudet urheilussa

Sunnuntai

⚾ Lajitehokkuus ja testaaminen

Tavoite – Valmentaja ymmärtää miten kehitetään lajitehokkuutta ja osaa suunnitella sitä kehittäviä harjoituksia. Valmentaja osaa arvioida urheilijoiden kehittymistä ja muokata niiden mukaan valmennusohjelmaa

Fyysisistä ominaisuuksista lajitehokkuuteen

⚾ Lajitehokkuuden tärkeimmät mittarit
⚾ Lajitehokkuuden kehittäminen
⚾ Testaaminen

Demo: Kunto- ja heittopalloharjoittelun yhdistäminen lajiharjoitteluun

Demo: Testaaminen ja kehityksen arviointi nuorilla

Monipuolinen harjoittelu

Tavoite – Valmentaja ymmärtää motoriset taidot ja osaa suunnitella harjoitukset, jotka kehittävät yleisesti taitotekijöitä

Monipuolinen harjoittelu

⚾ Liikkuvuuden kehittäminen
⚾ Kehonhallinnan kehittäminen
⚾ Nuoren monipuolisen harjoittelun suunnittelu

Demo

⚾ Temppuradat
⚾ Kehonhallinta
⚾ Liikkuvuusharjoitteet

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi hakea ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

Liikunta-alan/valmennus koulutus ja pitkä valmennuskokemus – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle -> osaamisen tunnistaminen tapahtuu kirjallisen dokumentin ja videoiden avulla.

Kirjallinen työ

⚾ Raportointi valmentajan itsensä toteuttamasta systemaattisesta kehittymisen seurannasta, painotus lajitehokkuuden kehittämiseen
⚾ Raportointi valmentajan itsensä toteuttamasta systemaattisesta monipuolisesta harjoittelusta ja toimintaympäristön rakentamisesta
⚾ Raportointi valmentajan itsensä toteuttamasta ravintovalmennuksesta ja liikuntavammojen ehkäisystä

Video

⚾ Nostotekniikan (rinnalleveto) kehittävästä valmennustilanteesta koulutusvastaavalle
⚾ Juoksutekniikan analysointi ja sen perusteella kehittävien harjoitusten toteuttaminen urheilijan kanssa