Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

Lapsen kehitysvaiheet – verkkomoduuli

Moduuli suoritetaan kokonaan itsenäisesti tehtävinä verkko-opintoina. Voit vastata tehtäviin omassa tahdissasi – kuitenkin niin, että kunkin osion tehtävät on suoritettu viimeistään kurssin infossa ilmoitettuun päivään mennessä. Jos haluat suoritusmerkinnän tammikuussa, huolehdithan, että tehtävät on tehty vuoden loppuun mennessä. Jos haluat suoritusmerkinnän ennen kilpailukauden alkua, huolehdithan, että tehtävät on suoritettu maaliskuun loppuun mennessä.

Moduuli koostuu kolmesta osiosta:

⚾ Ennakkotehtävissä tutustut aiheeseen ja kerrot omat pohdintasi palautettavassa tehtävässä
⚾ Videoluennot syventävät valmennus- ja kasvatusosaamistasi
⚾ Moduulin lopuksi on lopputehtävä. Tehtävät palautetaan verkkoalustalle.

Moduulin tavoitteena on, että valmentaja

⚾ ymmärtää lapsen fyysiset ja henkiset kehitysvaiheet, osaa rakentaa lapsen kehitystä tukevia harjoituksia.

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

⚾ Liikunta-alan tai kasvatustieteiden koulutus tai työkokemus lasten parissa – todistuksen toimittaminen oman alueen seurakehittäjälle
⚾ Käytännön valmennuskokemus ei ole välttämättä osaamista -> ei voida hakea tunnistamista

Moduuliin ilmoittaudutaan SuomiSportin kautta ilmoittautumalla koko 1-tason koulutukseen.