Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen ja toimitettava jäsenseuran antama valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse osoitteella merja.ahokas(ät)pesis.fi 11.4.2022 mennessä.

Jäsenillä on mahdollisuus esittää kevätkokoukselle käsiteltäväksi muita asioita edellyttäen, että esitys tästä on jätetty liittojohtokunnalle viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Toimintasääntöjen 14 §:n mukaan liittokokous nimeää vaalitoimikunnan liittojohtokunnan jäsenten vaalia valmistelemaan. Liittokokouksessa kuullaan liittojohtokunnan valmistelema esitys vaalitoimikunnan jäsenistä ja nimetään vaalitoimikunta valmistelemaan liittojohtokunnan valintaa syyskokoukselle 2022 sekä vahvistetaan vaalitoimikunnan ohjesääntö.

Pesäpalloliiton kevätkokous 2022

Kokouskutsu (pdf)

Esityslista (pdf)

Valtakirja (docx)