Avustukset kuuluvat vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisältyvään kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan koronatukipakettiin. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Kaikki lisätiedot ja tarkat ohjeet löytyvät OKM:n nettisivuilta.

Avustus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta. Avustusta voi saada koronapandemian aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin ja tappioihin. Avustuksen painopisteenä ovat lasten ja nuorten harrastetoiminta sekä tavoitteellinen toiminta seuroissa.

Avustusta kohdennetaan aikavälillä 1.2.–31.5.2021 aiheutuneisiin tappioihin kuitenkin korkeintaan 70 % tappioista. Avustuksen pienin mahdollinen myöntö on 2 000 euroa ja suurin 30 000 euroa.