Oulun Seudun Ammatiopisto on osana Oulun Seudun Urheiluakatemiaa ja tarjoaa näin opiskelun ja urheiluvalmennuksen yhdistämisen luontevasti ammattiin valmistumisen yhteydessä. Haku OSAO:n pesislinjalle on nyt käynnnissä.

Urheilijan hakeutuminen OSAO:on    Oulun seudun ammattiopisto,   www.osao.fi
Urheilija voi hakea opiskelijaksi kaikille OSAOn koulutusaloille. Urheilijoiden opintoja pyritään tukemaan joustavilla opetusjärjestelyillä. Urheilulliset tasovaatimukset muodostuvat valtakunnallisen linjauksen perusteella. Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen valitut urheilijat ovat ikäluokkansa kansallista kärkitasoa omassa lajissaan.
1. Hakija tekee toisen asteen yhteishaun normaalisti opintopolku.fi–sivustolla.
2. Hakija tulostaa Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2018-lomakkeen, täyttää itse sivun 1 ja toimittaaurheiluseuransa täytettäväksi sivun 2.
3. Hakija toimittaa täytetyn hakulomakkeen hakuaikana urheilutoiminnan
koordinaattorille
Antti Puotiniemi
Oulun seudun ammattiopisto
Kotkantie 2A, 90250 Oulu
Mikäli peruskoulun päättävä nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voi hän hakea jatkuvan haun kautta niille aloille, joissa jatkuvan haun paikkoja on avoinna. Myös siinä tapauksessa hakija täyttää Hakulomake urheiluoppilaitokseen-lomakkeen.
OSAO lähettää urheilijoiden tiedot lajiliittoon pisteytettäväksi. Lisäksi esitietojen perusteella osa hakijoistakutsutaan haastatteluun. Haastatelluista hakijoista valitaan opiskelijat urheiluvalmennusryhmiin, mikäli hakija onsaanut opiskelupaikan OSAOsta.
Lisätietoja urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen hakemisesta saat
Suomen Olympiakomitea