PESÄPALLOLIITON ITÄINEN ALUE

Yksi yhteinen liike.

PESISLIIKKARI

Pesisliikkari on alle kouluikäisille suunnattu palloilukerho, jossa tutustutaan pesäpallon alkeisiin ja liikutaan ja leikitään monipuolisesti.

Pesis kuuluu päiväkouluikäisillekin! Pesisliikkari innostaa lapsia mukaansa jo 3-6-vuotiaina. Tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta haetaan ilon ja onnistumisten kautta.

Jos seuranne haluaisi järjestää pesisliikkaritoimintaa ja tarvitsette apua suunnittelussa, ottakaa yhteys seurakehittäjään tai aluevastaavaan.

Lisätietoa pesisliikkarista

Pesisleirit