Tämä kevään tukihaku on avoinna keskiviikkoon 8.3.2023 asti. Tukea voivat hakea ne eteläisen alueen seurat, jotka ovat Pesäpalloliiton jäsenseuroja. Haettava tukisumma on 500-2500€.

Tukea voi saada lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan (esim. koulukäyntien toteuttamiseen). Tuki on tarkoitettu toiminnallisen hankkeen toteuttamiseen tai projektiluontoiseen työntekijän palkkaukseen. Seuran omarahoitusosuutta tulee olla vähintään 50% eikä siihen voi käyttää lähtökohtaisesti jo olemassa olevan resurssin työpanosta. Seura voi hakea tukea sekä kevään että syksyn tukihaussa. Päätökset tuen saajista tiedotetaan perjantaina 17.3.2023. Tukea saaneiden seurojen kanssa tehdään sopimus, jossa asetetaan mittarit projektin seurantaa varten.

Lomakkeessa kysytään seuran perustietojen lisäksi kuvaus toiminnasta aikatauluineen, vastuuhenkilö, miten toiminta vakiinnutetaan ja talouden avaaminen.

Huomioita hakijaseuralle:

  • seuran pitää Pesäpalloliiton jäsenseura
  • seuralla ei saa olla hoitamattomia velvoitteita Pesäpalloliitolle
  • päätökset tehdään hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta
  • seuran pitää toimittaa loppuraportti toiminnasta
  • toiminta ei voi perustua kokonaan tukirahaan
  • myöhässä vastaanotettuja hakemuksia ei huomioida

Tästä hakulomakkeeseen.

Lisätietoja:
Sami Ritola
sami.ritola@pesis.fi
P. 041 500 4222