Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin koordinoiman Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen* 2022 mukaan vain noin kolmasosa 7–15-vuotiaista lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti. Pesäpalloliitto haluaa olla mukana taklaamassa liikkumattomuuden ongelmaa jo varhaisessa vaiheessa ja onkin siksi kehittänyt uuden pesisliikkarikonseptin 3–6-vuotiaille lapsille.

Pesäpalloliiton uudessa Kunnariketun pesisliikkari -konseptissa pieniä lapsia kannustetaan liikkumaan leikin varjolla. Liikuntatuokiossa tärkeässä osassa ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteleminen.

‒ Pesäpalloliiton strategiassa yksi keskeinen painopiste on seurojen elinvoiman lisääminen ja kasvun mahdollistaminen. Valtakunnallisen Kunnariketun pesisliikkari- brändin luomisella mahdollistetaan uudenlaisen, matalan kynnyksen toiminnan aloittaminen seurassa. Haluamme myös vastata yhteiskunnan isoihin haasteisiin lasten liikkumattomuudesta, perheiden ja lasten yhteisestä liikkumattomuudesta sekä tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, sanoo Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Miika Rantatorikka.

Tunne- ja vuorovaikutustyökaluja on tuotettu yhteistyössä Ympyräisten kanssa. Ympyräisten tunnekasvatusmenetelmässä on yhdistetty psykologista ja pedagogista osaamista käytännönläheisesti ja lapsia kiehtovan tarinamaailmaan kautta. Käytännössä tunneilla ovat mukana tunne- ja tehtäväkortit, joissa opetellaan erilaisten hahmojen avulla käsittelemään tunteita, kuten innostusta, pettymystä ja vihaa.

‒ On ollut innostavaa päästä soveltamaan Ympyräisten tunnekortteja pesisliikkarin tarpeisiin. Tunnekortit ovat olleet jo vuosia käytössä päiväkodeissa ja kouluissa ja saaneet kiittävää palautetta varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisilta, mutta myös lasten vanhemmilta, sanoo Ympyräisten toimitusjohtaja Mari Korkeamäki.

‒ Tämä on ensimmäinen kerta, kun tunnekortteja hyödynnetään urheilupuolella, ja on hienoa, että Pesäpalloliitto huomioi näin vahvasti tunnetaidot osana lasten liikuntaharrastusta, Korkeamäki jatkaa.

Tavoitteet korkealla – materiaalit seuroille käyttöön maksutta

Tavoitteena on, että vuoden 2024 aikana 100 liiton jäsenseuraa hyödyntää Kunnariketun pesisliikkari -konseptia ja 1600 lasta on lähtenyt mukaan liikkareihin harrastamaan. LIITU-tutkimuksen mukaan vuonna 2022 noin 58 % lapsista osallistui urheiluseuratoimintaan. Pesäpalloliitto haluaa olla omalta osaltaan mukana kasvattamassa myös tätä lukua. Lisäksi tavoitteena on, että jatkossa varhaiskasvatuksessa voisi hyödyntää liikunnan ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja yhdistäviä tehtäväkortteja liikuntatuokioissa.

Pesäpalloliitto tarjoaa valmiin konseptin ja tarvittavat materiaalit käyttöön kaikille jäsenseuroilleen maksutta.

‒ Seurat pääsevät toteuttamaan Kunnariketun pesisliikkaria helposti. Ohjaajien työn auttamiseksi olemme luoneet tehtäväkortteja, kotitehtävävihkoja, tuntisuunnitelmia ja harjoitepankin. Lisäksi Kunnariketun pesisliikkaria järjestävät seurat voivat hyödyntää markkinointivideota ja järjestäjän opasta, iloitsevat Pesäpalloliiton seurakehittäjät Mona Hupli-Kotiranta ja Mika Mikola.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi pesisliikkareissa kannustetaan monipuoliseen liikuntaan, opetellaan ryhmässä toimimista, opitaan motorisia perustaitoja sekä pesäpallon alkeita leikinomaisesti ja lapsilähtöisesti. Uusi konsepti kannustaa myös perheitä liikkumaan yhdessä. Liikuntatuokioiden lisäksi lapset saavat kotitehtävävihot, joiden avulla he voivat tehdä perheen kanssa yhdessä liikuntaan liittyviä tehtäviä.

Pesäpalloliitossa uutta konseptia ovat olleet kehittämässä liiton seurakehittäjät. He pitävät parhaillaan infotilaisuuksia ja koulutuksia uudesta Kunnariketun pesisliikkarista seuroille. Tavoitteena on, että ensimmäiset Kunnariketun pesisliikkarit käynnistyisivät eri puolella Suomea heti kesän alussa. Kesän aikana Kunnariketun pesiskiertue liikuttaa lapsia muun muassa naisten Superpesis-otteluissa, kiertueella voi myös tutustua tarkemmin uuteen Kunnariketun pesisliikkariin.

Tutustu uuteen Kunnariketun pesisliikkariin verkkosivuillamme: pesis.fi/pesisliikkari

*Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin koordinoiman Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -seurantatutkimus 2022, joka tarkastelee kansallisesti 7–15-vuotiaiden liik­kumista, liikuntakäyttäytymistä ja -kulttuuria laajasti kartoittava seurantatutkimus.