Valitse sivu

Valmentajalla on keskeinen merkitys, kun turvallista ja tasa-arvoista toimintaympäristöä rakennetaan urheilussa. Erityisesti lapsille ja nuorille valmentaja on auktoriteetti, joka vaikuttaa urheiluharrastuksen etenemiseen kunkin valitsemalla polulla. Silloin ehdotuksia ja määräyksiä kunnioitetaan usein kritiikittömästi. Vastuu siirtyy valmentajalle, jonka tulee toimia kaikissa tilanteissa vastuullisesti.

Lasten oikeuksien viikkoa vietetään parhaillaan teemalla ”lapsen oikeus hyvinvointiin”. Urheiluharrastuksen tavoite onkin lisätä henkistä ja fyysistä hyvinvointia kaikilla tasoilla.

– Valmentajan tulee tunnistaa epäasiallisen käyttäytymisen eri muodot, toimia itse esikuvaroolissa sekä puuttua tilanteeseen matalalla kynnyksellä, jos joukkueessa ilmenee tai koetaan häirintää. Nämä teemat on sisällytetty nykyään kattavasti pesäpallon valmennuskoulutuksiin, Pesäpalloliiton koulutuspäällikkö Perttu Hautala huomauttaa.

– Epäasiallista käyttäytymistä voi esiintyä myös valmentajaa itseään kohtaan. Silloinkin apua pitää hakea eikä hautoa epämieluisia tunteita sisällään, Hautala lisää.

Joukkueeseen tarvitaan avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Epäkohdista ei pidä vaieta.

– Todellisuutta rakennetaan ihan arkisissa tilanteissa, joissa jokaista tulee kunnioittaa ja jokaiselle antaa tilaa. Pelkästään puhetapa ja vitsailu voidaan tulkita hyvin eri tavoin, Hautala muistuttaa.

Kaikkien kilpailutoimintaan osallistuvien pesäpallovalmentajien tulee suorittaa erillinen vastuullisen valmentajan verkkokurssi, jonka on toteuttanut Olympiakomitea. Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

– Vastuullisuuteen liittyvät asiat on huomioitu jokaisella valmentajakoulutuksen koulutustasolla. 1-tason valmentajakoulutukseen sisältyy Mieli ry:n Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi ja 2-tason valmentajakoulutukseen Väestöliiton Et ole yksin -verkkokurssi, Hautala lisää.

Turvallisen toimintaympäristön merkitystä korostetaan aktiivisesti myös tuomarikoulutustilaisuuksissa.

– Turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen tarvitaan meidän kaikkien panostamme. Sitä korostetaan jatkossakin niin tuomarikoulutustilaisuuksissa kuin tuomarikouluttajille. Tuomareiden pitää puuttua kokemaansa tai havaitsemaansa epäasialliseen käyttäytymiseen pelikentillä ja vähintään raportoida asiasta eteenpäin. Vain sillä, että saamme asioista tietoa, pystymme puuttumaan tilanteisiin ja antamaan tukea, Pesäpalloliiton tuomaripäällikkö Joona Tervonen painottaa.

Pesäpallo on tasa-arvoisesti kaikkien kansallispeli. Kaikessa pesäpallotoiminnassa on häirinnälle, rasismille ja epäasialliselle käyttäytymiselle ehdoton nollatoleranssi. Turvallisen toimintaympäristön rakentaminen on meidän kaikkien vastuulla. Jos koet tai havaitset epäsopivaa käyttäytymistä, kerrothan siitä aina eteenpäin. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästikin. Lisätietoa: www.pesis.fi/kilpailu/eettiset-asiat