Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n jäsenseurat kutsutaan yhdistyksen syyskokoukseen, joka järjestetään Hilton Helsinki Kalastajatorpassa. Syyskokoukseen osallistuminen on mahdollista vain paikan päällä.

Jäsenillä on oikeus osallistua liittokokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta. Sama henkilö voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistykset, jotka ovat maksaneet liiton jäsenmaksun. Syyskokoukseen ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä (toimintasäännöt, 9 §).

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisten (12 §) asioiden lisäksi muut mahdolliset liittojohtokunnan esittämät asiat. Jäsenillä on mahdollisuus esittää syyskokoukselle käsiteltäväksi muita asioita edellyttäen, että esitys tästä on jätetty liittojohtokunnalle viimeistään 21 päivää ennen kokousta (13 §).

Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta, jäsenen on ilmoitettava osallistumisesta kokoukseen etukäteen ja toimitettava jäsenseuran antama valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen merja.ahokas(at)pesis.fi viimeistään 5.10.2023 mennessä.