Valitse sivu

Sanna-Marika Nurmela on innokas pesäpallon seuraaja. Nurmela toimii myös kokemustoimijana. Kokemustoimijaksi määritellään henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai vammasta ja joka on koulutettu tehtäväänsä.

Nurmela haluaakin muistuttaa kaikkia pesäpallo-otteluiden järjestäjiä sekä niihin osallistuvia siitä, että kaikki katsojat huomioitaisiin tasapuolisesti. On tärkeää, että etenkin esteettömyys on huomioitu, jotta esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva pääsee helposti katsomaan ottelua.

”Jos henkilö liikkuu pyörätuolilla, niin liikkumiseen pitää olla riittävän iso alue. On mahtavaa, että stadionit tulevat täyteen, mutta silloinkin pitää varmistaa, että pyörätuolin kanssa liikkuville on esteetön reitti kulkemiseen esimerkiksi ottelun päätyttyä”, Nurmela sanoo.

Nurmela nostaa esille, että vaikeavammaisuutta ei voi päätellä pelkästään sillä, että henkilö istuu pyörätuolissa. Tällöin henkilöillä itsellään on yleensä esittää EU:n Vammaiskortti, joka kertoo avun tarpeesta. Vammaiskortti.fi-sivuston mukaan ”Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin”.

Vammaiskortin A-merkintä taas kertoo, että henkilö tarvitsee avustajaa.

”Jos henkilöllä on esittää Vammaiskortti, niin silloin avuntarve on niin sanotusti oikea ja tällöin ottelun järjestävien tahojen tulee auttaa. Myös avustajalle pitää löytyä tilaa avustettavan vierestä”, Nurmela kertoo.

”Seuroilla on hyvä olla aiheeseen liittyen jonkinlainen suunnitelma siitä, miten tulee toimia, jos ihminen tulee pyytämään apua, jotta esimerkiksi ottelussa työskentelevät osaavat ohjata oikeaan paikkaan istumaan ja auttaa”, Nurmela jatkaa.

Nurmela muistuttaa, että oikeastaan melko pienillä asioilla voi vaikuttaa siihen, että kaikki tuntevat olevansa tervetulleita otteluun ja tuntevat olonsa siellä turvalliseksi.

”On hyvä tietää, mistä esimerkiksi löytyy helppokulkuisempi reitti omalle istumapaikalle. Opastekylteissä taas auttaa, mitä selkeämmin ohjeet on kerrottu. Mustavalkoiset kyltit ovat yleensä mielestäni parhaita, ne erottuvat helposti.”

Lisätietoa: