Pesäpalloliiton johtokunta on kokouksessaan 13.3.2023 tehnyt päätöksen, että kevätkokoukseen ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä vaan ainoastaan saapumalla paikalle.

”Jäsenillä on oikeus osallistua liittokokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta. Äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistykset, jotka ovat maksaneet liiton jäsenmaksun.

Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen ja toimitettava jäsenseuran antama valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse osoitteella merja.ahokas(ät)pesis.fi 6.4.2023 mennessä.

Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, liiton puheenjohtajalla, liittojohtokunnan jäsenillä, liiton ulkojäsenillä, liiton toiminnanjohtajalla sekä mahdollisten valiokuntien jäsenillä on liittokokouksessa puhevalta.” (9 §)

”Liittokokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.” (10 §)

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräisten (12 §) asioiden lisäksi muut mahdolliset liittojohtokunnan esittämät asiat. Jäsenillä on mahdollisuus esittää kevätkokoukselle käsiteltäväksi muita asioita edellyttäen, että esitys tästä on jätetty liittojohtokunnalle viimeistään 21 päivää ennen kokousta. (13 §)

Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan Pesäpalloliiton verkkosivuilla 11.4.2023.

Pesäpalloliiton kevätkokous 2023

Kokouskutsu

Esityslista

Valtakirja