Tukihaussa katsotaan eduksi, mikäli toimintaa järjestetään myös naapurikunnassa tai se on monistettavissa naapuriseuran käyttöön. Tukea voivat hakea ne seurat, jotka eivät ole saaneet pesis100-tukihaussa liikkariin tarkoitettua tukea. Seura voi jättää vain yhden hakemuksen joko yksin tai yhdessä toisen seuran/seurojen kanssa. Haettava tukisumma on 500-1500€/seura. Seuran tulee käyttää tuen lisäksi omaa rahaa liikkarin toteuttamiseen. Hakuaika päättyy su 19.3.2023.

Tukea voi käyttää esimerkiksi välinehankintoihin, tilavuokriin, ohjaajien palkkioihin tai muihin toiminnan käynnistämiskustannuksiin. Tuki maksetaan kevään liikkarien osalta 2.5.2023 ja syksyn 1.9.2023. Pesäpalloliitto järjestää erilaisia maksuttomia tilaisuuksia ja koulutuksia kaikille liikkaritoimintaa toteuttaville seuroille kuluvan vuoden aikana.

Lomakkeessa kysytään seuran perustietojen lisäksi kuvaus toiminnasta aikatauluineen, vastuuhenkilö, miten toiminta vakiinnutetaan ja talouden avaaminen.

Huomioita hakijaseuralle:

  • seuran pitää Pesäpalloliiton jäsenseura
  • seuralla ei saa olla hoitamattomia velvoitteita Pesäpalloliitolle
  • päätökset tehdään hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta
  • seura on velvoitettu hankkimaan osallistujille pesispassit
  • seuran pitää toimittaa loppuraportti toiminnasta
  • toiminta ei voi perustua kokonaan tukirahaan
  • myöhässä vastaanotettuja hakemuksia ei huomioida

Tuensaajat julkaistaan viikolla 16.

Hakulomake aukeaa täällä 1.3.2023.

Tervetuloa kaikille avoimeen pesisliikkari-tapaamiseen
Tapaaminen järjestetään Teamsin välityksellä ti 28.2. klo 17.30-19.
Tapaamisessa on tarkoitus jakaa materiaaleja ja vinkkejä pesisliikkaritoiminnan järjestämiseen sekä kuulla hyviä käytänteitä muista seuroista. Tule tutustumaan muihin pesisliikkaria järjestäviin seuroihin ja kertomaan omat vinkit toimintaan!
Ilmoittaudu mukaan!

Pesisliikkari

Lisätietoja:
Anriika Heinonen
anriika.heinonen@pesis.fi