Valitse sivu

Voimassa olevat luettelot urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä ovat saatavilla osoitteessa kamu.suek.fi/fi/dopingaineet. KAMU-lääkehaku löytyy sekä osoitteesta kamu.suek.fi että SUEKin KAMU-mobiilisovelluksesta, jonka voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta. KAMU-lääkehaku on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon on tehty vain vähäisiä muutoksia vuodelle 2023. Muutokset on koottu SUEK:n tiedotteeseen.

Erivapaus voidaan myöntää perustelluista syistä

Vuoden vaihtuessa on myös hyvä tarkistaa, että mahdollisesti tarvittavat erivapaudet ovat kunnossa. Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapausmenettelystä sekä Erkka-erivapauskone löytyvät SUEK:n verkkosivuilta.

Jos sairauden hoitoon ei ole olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa tai muusta syystä kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttö on välttämätöntä urheilijan sairauden hoidossa, erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kielletyn hoitomuodon käytön.