Valitse sivu

Syysliittokokous järjestetään 25. marraskuuta Tampereella. Ennen kokousta vaalitoimikunta valmistelee esityksen liiton puheenjohtajasta ja liittojohtokunnan yhdeksästä jäsenestä syysliittokokoukselle.

Vaalitoimikuntaan on nimetty alueilta Johanna Seppälä (Pohjoinen), Rauno Airas (Itä), Kari Luoma (Länsi) ja Timo Mäkelä (Etelä). Timo Mäkelä toimii vaalitoimikunnan puheenjohtajana, sihteerinä toimii Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Vesä Rämet.

Vaalitoimikunnan tulee huomioida ehdotuksessaan alueelliset ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteet. Tavoitteena on, että liittojohtokunnassa ovat riittävässä määrin edustettuina eri ikäryhmät, strateginen, monipuolinen ja moniarvoinen pesäpallo-, järjestö-, seura-, liikunta- ja urheiluosaaminen.

Toimikunnan ehdotus on julkinen, mutta sen perustelut on tarkoitettu vain äänivaltaisten jäsenten tietoon.

Liittokokous tekee aina lopullisen päätöksen valinnoista, eikä se ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen.

Jo nyt on tiedossa, että liittojohtokunnan nykyinen 1. varapuheenjohtaja Ari Mononen on kiinnostunut toimimaan liittojohtokunnan puheenjohtajana ensi kaudella. Kaiken kaikkiaan hän on toiminut liittojohtokunnan jäsenenä kaksi vuotta.

‒ Pesäpallo on hieno, erittäin seurattu ja vetovoimainen palloilulaji niin miesten kuin naistenkin keskuudessa. Superpesis on naisten palloilulajeista seuratuin Suomessa, Mononen sanoo.

Mononen nostaa lajin yhdeksi hienoksi piirteeksi kesällä järjestettävät leirit, joihin kokoontuu tuhansia lapsia ja nuoria ympäri Suomen. Tämä tarjoaa osallistujille hienoja kokemuksia ja luo yhteisöllisyyttä lajin ympärille.

‒ Pesäpallolla on mahdollisuus kasvaa entisestään. Tämä tapahtuu luomalla nostetta huippupesikseen (Superpesis ja Ykköspesis) ja kasvattamalla sen näkyvyyttä, mikä edelleen kasvattaa katsojamääriä. Meidän täytyy nostaa tähtipelaajiamme enemmän esille ja luoda heidän kauttaan kiinnostusta lajia kohtaan.

Mononen muistuttaa, että lajin pariin tarvitaan lisää myös tuomareita ja valmentajia, jotta lajilla on mahdollisuus kasvaa. Koska yhteiskunta muuttuu koko ajan, myös pelaamisen olosuhteiden niin lapsille kuin huippu-urheilijoillekin tulee kehittyä. Lisäksi on taattava, että pesäpallon junioritoimintaa järjestetään ympäri Suomen niin vahvoissa kärkiseuroissa kuin myös siten, että toimintaa pystytään laajentamaan kärkiseurojen lähialueille.

Liittojohtokunnan jäsenten kausi kestää kaksi kalenterivuotta. Liittojohtokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, joista liittojohtokunta valitsee johtokunnalle ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Liittojohtokunnan jäsenten tulee valintahetkellä olla alle 70-vuotiaita. Ehdokas voidaan valita liittojohtokuntaan enintään neljäksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi.