Pesäpalloliiton myöntämän junioripäällikkötuen tavoitteena on saada yhä useampi seura palkkaamaan junioripäällikkö, jonka ensisijaisena tehtävänä on kasvattaa seuran harrastajamääriä. Junioripäällikön toimenkuvaan kuuluu muun muassa myös seuran junioritoiminnan kehittäminen ja johtaminen sekä juniorivalmentamisen johtaminen.

Tänä vuonna sekä hakuaikaa että päätöksien teon aikataulua on aikaistettu viime vuoteen verrattuna, jotta seuralle jää enemmän aikaa junioripäällikön rekrytointiin.

”Halusimme tänä vuonna aikaistaa koko prosessia, jotta seuroille jäisi enemmän aikaa rekrytointiin ja työt päästäisiin aloittamaan jo heti tukivuoden 2023 tammikuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen haun alkaessa seuroilla on jo tiedossa Pesäpalloliiton junioripäällikkötukipäätökset”, kertoo Pesäpalloliiton nuorisopäällikkö Anriika Heinonen.

Yhden vuoden haettava tukisumma päätoimiselle junioripäällikölle on enintään 10 000 euroa, osa-aikaiselle 5000 euroa. Kolmen vuoden yhteenlaskettu tukisumma seuralle voi olla enintään 27 000 euroa.  Kolmen peräkkäisen tukivuoden jälkeen seuralta edellytetään välivuotta ennen kuin tukea voi taas hakea.

Tämän vuoden uutena hakuehtona on, että ennen hakemuksen jättämistä tulee olla suoritettuna Seura työnantajana -verkkokurssi (kesto noin 20min).  Kurssin avulla seura perehtyy työnantajaroolin mukanaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin.

Hakemusta tehdessä tukena toimivat Pesäpalloliiton seurakehittäjät. He järjestävät hausta kaikille seuroille suunnatun verkkotapaamisen ke 7.9.2022 klo 18.00-19.00. Ilmoittaudu mukaan täältä.

Junioripäällikkötuki kelpaa myös omarahoitusosuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen seuratukeen, jonka haku on auki 1.-30.11.2022. Ministeriön seuratuen hakemisesta järjestetään infotilaisuus 28.9.

Junioripäällikkötuen hakemusta tehtäessä on hyvä muistaa, että vain hakemuksessa annetut tiedot huomioidaan ja vain ajoissa tulleet hakemukset käsitellään. Hakijan tulee olla Pesäpalloliiton jäsenseura, jolla ei ole velvoitteita hoitamatta Pesäpalloliitolle. Pesäpalloliiton myöntämää junioripäällikkötukea haetaan verkkolomakkeella, joka tulee jättää 30.9.2022 kello 23.59 mennessä.

Esimerkki junioripäällikön tehtävänkuvasta

Junioripäällikkötuen hakutiedot 

Hakulomake (auki 1.-30-9.2022)