Tampereen yliopistosta valmistunut kasvatustieteen maisteri tietää, mistä puhuu. Helmisen työpaikka on noin 650 oppilaan iso koulu Vantaan Länsimäessä, jossa oppilaat käyvät peruskoulun luokka-asteita 5-9. Luokanopettajaksi Helmisellä on liikuntaa viikko-ohjelmassaan poikkeuksellisen paljon.

– Pesiksen iso vahvuus on lajin sopivuus kaikille. Tärkeää on osata ohjata oppilaita oikein ja haastaakin heitä välillä. Kipinä syntyy itse kokeilemalla, uutta oppimalla ja onnistumalla.

105 pesäpallo-onnistumista -materiaali on erinomainen. Sieltä löytyy useita pelinomaisia juttuja, perustaitojen harjoittelua ja viitepelejä, niiden kautta syntyy aktiivisuutta. Materiaali tukee opetussuunnitelmankin tavoitteita, Helminen kiittelee.

Liikuntatuntien näkökulmasta kevät on turhankin lyhyt – etenkin pitkäksi venyvän talven myötä. Helminen kannustaa kuitenkin seuroja aktiivisuuteen, sillä kaikkien koulujen liikuntatunneilla pesäpallo ei ole tutuin laji opettajalle.

– Suora yhteys kannattaa ottaa rohkeasti oman alueen kouluihin ja kysyä, miten seura voisi olla parhaiten avuksi sekä tarjoutua opettamaan eri ryhmille pesistä. Seuran resurssit on tietysti tärkeää huomioida ja miettiä valmiiksi mahdollisuudet jatkaa oppilaan innostusta seuratoimintaan.

– Asiansa osaavalla opettajalla on todella iso merkitys kipinän synnyttämiseksi. Koulukäynneillä kaikki voittavat, kun lapset saavat onnistumisen elämyksiä, opettajat parasta osaamista lajin ammattilaisilta ja seurat toivottavasti lisää harrastajia. Voisivatko huippupelaajatkin olla mukana opettamassa lajin alkeita – se vasta olisi oppilaille uskomaton elämys, Helminen vinkkaa.

Varsinkin juhlavuonna pesäpallo haluaa muistuttaa asemastaan kaikkien kansallispelinä.

– Pesäpallo on pääkaupunkiseudullakin yksi suosituimmista koulupeleistä. Omassa koulussani oppilaat tulevat hyvin erilaisista taustoista ja puhuvat yhteensä yli 40 eri kieltä – silti lähes kaikki ovat ottaneet pesäpallon omakseen. Nykymaailmassa pesäpalloseurojenkin on tärkeää olla avoimia ja puhutella monenlaisia kohderyhmiä, Helminen muistuttaa.

Pesäpallolla on vahva asema suomalaisessa urheilukentässä, mutta menestys on kaiken aikaa ansaittava laadukkaalla arjen tekemisellä. 90-vuotisjuhlavuoden projektipäällikkönä toiminut Helminen lausuu kiitoksensa kaikille lajin toimijoille ja esittää ytimekkään kolmen kohdan viestin muistutukseksi haasteista, joihin pesäpallon on tärkeää pystyä parhaansa mukaan vastaamaan.

– Markkinoikaa lajia ja sen ottelutapahtumia nykyaikaisesti, tehkää kaikkenne lasten ja nuorten saamiseksi liikkumaan ja hyödyntäkää sähköisten kanavien avaamat mahdollisuudet heidän tavoittamisekseen sekä terävöittäkää pelaaja- ja harrastajapolut kuntoon joka puolella maata – luokaa ihmisille mahdollisuuksia olla hienon lajin parissa mukana.

– Valtavasti onnea 100-vuotias pesäpallo ja kaikki lajin parissa arvokasta työtä tekevät toimijat niin liitto- kuin seuratasolla. Kansallispeli on juhlansa ansainnut, Helminen päättää.

Ota yhteyttä koulupesäpalloon liittyvissä asioissa Pesäpalloliiton seurakehittäjiin ja aluevastaaviin tai suoraan oman paikkakuntasi pesäpalloseuraan.