Tärkein 1.1.2022 voimaan astuvista muutoksista koskee kilpailun aikana kiellettyjä glukokortikoideja eli kortisonivalmisteita. WADA on myös määritellyt kortisonivalmisteiden varoajat sekä julkaissut ohjeet erivapauden hakemiselle näille valmisteille. Lisäksi esimerkiksi astman hoidossa käytettävän inhaloitavan salbutamolin sallittu annos muuttuu.

Lisätietoa kaikista muutoksista löytyy SUEK:n tiedotteesta sekä englanniksi WADAn nettisivuilta.

Pesäpallon kilpailumääräysten mukaisesti doping on kielletty kaikissa muodoissaan. Pesäpalloliiton antidopingohjelman (pdf) tavoitteita ovat terveiden elämäntapojen, urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen sekä oikeuden turvaaminen reiluun ja puhtaaseen kilpailuun kaikkien eri toimihenkilöiden ja urheiluyleisön osalta.

KAMU auttaa ja antaa lisätietoa lääkevalmisteista

Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta.

Mikäli urheilijan on sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, erivapaus voidaan myöntää WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

Testaa tietosi Puhtaasti paras -verkkokoulutuksella!

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden.