Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen kautta edistetään valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret – samoin toimeenpannaan hallitusohjelman kirjausta ja liikuntapoliittisen selonteon tavoitetta käyttää seuratukea myös vähävaraisten perheiden liikuntaharrastusten tukemiseen. Tarkempiin ohjeistuksiin sekä tavoitteisiin on hyvä tutustua tarkoin opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Avustusten myöntäminen edellyttää eduskunnan vuoden 2021 talousarviota hyväksyessään osoittavan määrärahat ko. tarkoitukseen. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuussa 2022 ja niistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Seuratukihakemus on syytä terävöittää priimakuntoon ennen sen jättämistä. Sparrausapua ja vinkkejä antavat Pesäpalloliiton seurakehittäjät ja aluevastaavat.