Valitse sivu

Suomen Pesäpalloliitto ry:n toiminnanjohtaja ja urheiluyksikön johtaja irtisanoutuivat tehtävistään. Näiden tehtävien täyttäminen rekrytoinneilla tai sisäisillä siirroilla aiheuttavat mahdollisesti muutoksia toimenkuviin. Toimintaympäristön muutokset pandemian ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi vaativat nykyisen strategian kirkastamista ja tarkentamista sekä tavoitteiden ja mittareiden uudelleenasettamista.

Työn tekemisen edellytysten, oman työn tehokkuuden ja henkilöstökulujen vähentämisen sekä toimenkuvien päivittämisen johdosta Suomen Pesäpalloliitto ry käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka alkavat 1. marraskuuta 2021.