Kokoukseen tulee ilmoittautua verkkolomakkeella maanantaihin 8.11.2021 mennessä.

Jäsenillä on oikeus osallistua liittokokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta. Sama henkilö voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistykset, jotka ovat maksaneet liiton jäsenmaksun (toimintasäännöt, 9 §).

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisten (12 §) asioiden lisäksi muut mahdolliset liittojohtokunnan esittämät asiat. Jäsenillä on mahdollisuus esittää syyskokoukselle käsiteltäväksi muita asioita edellyttäen, että esitys tästä on jätetty liittojohtokunnalle viimeistään 21 päivää ennen kokousta (13 §).

Kutsu Pesäpalloliiton syyskokoukseen (pdf)

Pesäpalloliiton syyskokouksen esityslista (pdf)