Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, tutustua hakukriteereihin ja hioa hakemus priimakuntoon yhdessä Pesäpalloliiton seurakehittäjän kanssa. Vain ajoissa saapuvat hakemukset ja hakemuksessa annettavat tiedot huomioidaan. Hakemus jätetään verkkolomakkeella, jota ei voi välissä tallentaa vaan se tulee täyttää kerralla alusta loppuun. Hakijan tulee olla Pesäpalloliiton jäsenseura, jolla ei ole velvoitteita hoitamatta Pesäpalloliitolle.

– Johtokunta on vahvistanut junioripäällikkötuen hakuprosessin kokonaisuutena. Pesäpalloliiton juhlavuoden talousarvioon on varattu 150 000 euroa, mikä on erittäin tärkeää. Tälle työlle on tarve, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari painottaa.

OKM:n myöntämän seuratoiminnan kehittämistuen haku alkaa Pesäpalloliiton tukihaun perään marraskuun alussa. Ennakkotietoa on jo saatavissa infotilaisuuden materiaaleista (pdf).

– Haut tukevat toisiaan ja tekemisen vauhtiin päästessään on hyvä valmistautua molempiin. Kun Pesäpalloliiton junioripäällikkötuen saajat vahvistetaan, OKM:n haku on yhä käynnissä. Kriteerit ovat samat kuin viime vuonna. Nimensäkin mukaisesti lähtökohta on lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen, seurakehittäjä Mika Mikola Pesäpalloliitosta kertoo.

Pesäpalloliiton myöntämän tuen osalta kolmen ensimmäisen vuoden yhteenlaskettu tukisumma voi olla maksimissaan 27 000 € ja yhden vuoden tukisumma maksimissaan 10 000 €. Kolmen peräkkäisen tukivuoden jälkeen seuralta edellytetään välivuotta ennen kuin tukea voi jälleen hakea.

Pesäpalloliiton myöntämää junioripäällikkötukea haetaan verkkolomakkeella. Hakemus tulee jättää 31.10.2021 kello 24 mennessä.

Pesäpalloliiton myöntämän junioripäällikkötuen hakukriteerit (pdf)

Esimerkki junioripäällikön tehtäväkuvauksesta (pdf)

Lomakkeella kysyttävät asiat

Mahdolliset yhteistyössä palkkaukseen osallistuvat seurat, yhteyshenkilön ja puheenjohtajan nimet yhteystietoineen

Johtaminen ja yhteistyö
Kuvaus tämän hetken johtamiskäytänteistä seurassa
Kuvaus junioripäällikön työn johtamiseen liittyvistä toimintatavoista

Talous
Seuran / seurojen yksityiskohtainen budjetti esitettyinä lukuina junioripäällikön palkkakustannusten jakaantumisesta

Hakemus junioripäällikön palkkatukea koskien
Kuvaus seuran vuoden 2021 lasten ja nuorten toiminnan päätavoitteiden onnistumisesta
Seuran lasten ja nuorten toiminnan päätavoitteet ja -toimenpiteet 2022
Kuvaus junioripäällikön tehtävänkuvauksesta seurassa
Vastuualueet, jotka eivät kuulu junioripäällikön vastuulle seurassa
Kuvaus siitä, miten nämä vastuualueet on jaettu organisaatiossa toiselle työntekijälle / luottamushenkilöille

Vapaa sana
Lisätietoa tarvittaessa