Pesäpalloliitto on sitoutunut urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman (2020-2024) tavoitteisiin. Ohjelma on laadittu Olympiakomitean ja sen sidosryhmien johdolla tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Samoin Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) toimii aktiivisesti urheilussa esiintyvän epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja eettisesti kestävän urheilukulttuurin vahvistamiseksi.

Urheilun tehtävä on tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Tehtävän menestyksekkään hoitamisen lähtökohta on kiusaamisen, häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen kitkeminen. Se edellyttää epäkohtiin puuttumisen lisäksi aktiivisia toimenpiteitä. Lisätietoa urheilun eettisistä asioista löytyy kattavasti SUEK:n nettisivuilta.

Turvallista toimintaympäristöä rakennetaan kaiken aikaa. Mahdollisiin lieveilmiöihin pystytään puuttumaan tehokkaimmin, kun jokainen meistä kertoo eteenpäin kokemastaan tai havaitsemastaan häirinnästä ja epäkohdista. Yhteydenottokanavia on useita ja tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti:

– Oman seuran luotettava aikuinen, kuten puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai vastaava
– Pesäpalloliitto / Antti Kallio, antti.kallio(ät)pesis.fi, 043 210 0396
– ILMO-palvelu osoitteessa ilmo.suek.fi, halutessasi nimettömänä
– Väestöliiton ylläpitämä Et ole yksin -palvelu osoitteessa www.etoleyksin.fi

Muistathan, ettei koskaan ole väärin ottaa yhteyttä. Asiat ovat juuri sellaisia, jollaisina meistä kukin itse ne kokee. Me kaikki rakennamme turvallisen yhteisön, jonka osaksi kenen tahansa on helppo liittyä.