Valitse sivu

Urheilussa lähtökohta on avoin, suvaitseva, turvallinen ja yhdenvertainen pelikenttä. Sen rakentamiseen me kaikki osallistumme omilla teoillamme. Havaitut epäkohdat on tärkeää tuoda näkyviksi, jotta niihin pystytään puuttumaan. Yksi hyvä kanava on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteinen, nimettömätkin yhteydenotot vastaanottava Et ole yksin -palvelu osoitteessa www.etoleyksin.fi.

Pride-viikolla yhdenvertaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat urheilussa muita enemmän epäasiallista käytöstä, kuten vitsailua, kiusaamista, syrjintää ja häirintää, kertoi Olympiakomitea tiedotteessaan. Epäkohtien korjaamiseksi tarvitaan aktiivisia tekoja.

– Kaikkein yleisintä kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokeminen on muunsukupuolisten nuorten keskuudessa, sillä heistä lähes 70 prosenttia kertoo kokeneensa usein tai joskus epäasiallista kohtelua liikuntaharrastuksessa. Myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret raportoivat varsin yleisesti epäasiallisesta kohtelusta. Heistä selvästi yli puolet kertoi usein tai joskus kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta, todettiin lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa ”Oikeus liikkua” (pdf) 2018.

Vuonna 2021 on kulunut 50 vuotta siitä, kun homous dekriminalisoitiin Suomessa ja 40 vuotta siitä, kun homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksesta Suomessa. 30 vuotta sitten Helsinki Pride -yhteisö perustettiin. Vuonna 2021 Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Sitä tarvitaan yhä, sillä yhdenvertainen maailma ei ole vielä valmis.

Lisätietoa löytyy Helsinki Priden nettisivuilta ja Pride-tapahtumista Suomessa Setan nettisivuilta.