Olympiakomitean suositukset luovat perustan Pesäpalloliiton linjauksille lasten ja nuorten toiminnan käynnistämisestä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Sama pätee aikuisten toimintaan, jonka toteuttaminen määrittyy näiden määräysten ja suositusten kautta.

Pesäpalloliitto päivittää omat ohjeistuksensa lajin ominaispiirteille sopiviksi ja tiedottaa seuroja yksityiskohtaisesti ensi viikolla.

– Olympiakomitean ohjeistuksissa konkretisoituvat ulkotiloissa järjestettävän lasten ja nuorten toiminnan käynnistämiseen liittyvät käytännöt. Pesäpalloliitto rakentaa Olympiakomitean ohjeistusten pohjalle yksityiskohtaiset toimintaohjeet, lajin ominaispiirteet huomioiden, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta toteaa.

Aluehallintovirastot vastaavat viranomaistenpäätösten alueellisesta toimeenpanosta. Kaupungit ja kunnat ohjeistavat puolestaan omien liikuntapaikkojensa käytöstä.

– Pesäpalloväki osoitti viime vuonna pystyvänsä järjestämään toimintaa vastuullisesti ja terveysturvallisesti. Seuroilta odotamme ja edellytämme nöyryyttä viedä ohjeistukset huolellisesti käytäntöön myös kaudella 2021. Yhteistyössä oman kaupungin ja kunnan viranomaisten kanssa on mahdollista noudattaa huolellisesti asiantuntijavoimin luotuja ohjeita. Tärkeintä on saada toiminta vastuullisesti käyntiin sekä erityisesti lapset ja nuoret liikkeelle, Pitkäranta painottaa.