Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ei pidä rajoitusten purkamista liikunnan ja urheilun osalta millään tavoin oikeasuhtaisena.

– Ehdotettu liikunnan ja urheilun rajoituksien purkamisen aikataulu ei ole millään muotoa oikeasuhtainen etenkään, kun sitä vertaa esitettyihin yhteiskunnan muiden osa-alueiden rajoituksien purkamisen aikatauluihin.

– Emme halua vastakkainasettelua, mutta pidämme täysin kohtuuttomana sitä, että aikuinen voi mennä baariin, mutta 13-vuotias ei saa mennä liikuntakerhoon

Salonen kantaa voimakkaasti huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

– Nuorten harrastustoiminnan vapauttamisen tulee tapahtua huhtikuussa purkamisen ensimmäisessä aallossa, jossa myös ravintolarajoituksia aletaan keventää. Mikäli exit-strategia toteutuisi hallituksen esittämässä muodossa, se vain jatkaisi negatiivisten vaikutusten kuormaa ja heikentäisi entisestään nuorten hyvinvointia.

Liikunta- ja urheiluyhteisön lausunnon pääkohtina lasten (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) harrastaminen tulee todeta selkeäsanaisesti rajoituksista vapaaksi, nuorten harrastustoiminta tulee avata ensimmäisestä vaiheesta alkaen ja aikuisten toimintaan kohdistuvien rajoituksien purkamista tulee aikaistaa.

– Lopullisessa suunnitelmassa on todettava selkeästi, ettei lapsiin kohdistu eikä kohdisteta rajoituksia. Lasten tulee voida harrastaa jo nyt niin ulkona kuin sisätiloissa. Toivomme, että hallitus huomioi näkemyksemme exit-strategian viimeistelyssä, sanoo Salonen.

– Liikunta- ja urheiluyhteisö on toiminut vastuullisesti viranomaisten ohjeistuksia noudattaen koronaepidemian vastaisessa taistelussa. Lajeissa on kuluneen reilun vuoden aikana luotu turvallinen kehikko harjoittelulle ja kilpailemiselle. Urheiluseuratoimintaan liittyvät koronavirustartunnat, altistumistilanteet ja karanteenitoimenpiteet ovat olleet harvinaisia urheilun kokonaisuuteen nähden, Salonen muistuttaa.

Olympiakomitean ja sen 119 jäsenjärjestön yhteinen lausunto kokonaisuudessaan (pdf)