Hakemuksen läpimeno edellyttää huolellista valmistelua, joka on syytä aloittaa mahdollisimman pikaisesti.

– Seuran sisällä tulee tutustua syvällisesti ohjeisiin, käydä isommalla porukalla vuoropuhelua hakemuksesta ja rakentaa se laadukkaasti sekä sitoutua hankkeeseen. Tavoite, toimenpiteet ja vastuut tulee kirkastaa, toiminnalla pitää olla selkeä suunta, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari painottaa.

– Kaikki hakemukset edustavat pesäpalloa lajina. Tsempataan yhdessä hienoa kansallispeliä tälläkin osa-alueella tyylikkäästi eteenpäin, Huotari kannustaa.

Seuratuen tavoitteita ovat mm. matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistäminen lasten ja nuorten liikunnassa, innovatiiviset toimintamallit, toiminnan monipuolisuus ja laadun vahvistaminen, yhteisöllisyyden lisääminen, toiminnassa jatkamiseen kannustaminen, uusien kohderyhmien tavoittaminen sekä vapaaehtoistyön tukeminen. Tarkat hakuohjeistukset löytyvät kattavasti opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa myös yhtä tai useampaa alatavoitetta. Sellaiseksi OKM mainitsee esimerkiksi lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattamisen, mihin pesäpallon tulevaisuudenkuvakin tähtää.

Ensisijaisessa roolissa ovat kuitenkin seuran tavoitteet oman toimintansa piirissä.

– Vaikka hakuohjeiden alatavoitteet antavatkin viitteitä, mitä seurojen hankkeiden tulisi sisältää, haluamme säilyttää tukiprosessin mahdollisimman seuralähtöisenä, huomauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta Olympiakomitean tiedotteessa.

Hankkeissa halutaan myös kannustaa innovatiivisuuteen ja ennakkoluulottomuuteen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioonottamiseen.

 

Uutta seuratuen hakemisessa

  • Uutena kriteerinä / alatavoitteena: vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukeminen
  • Vahva tunnistautuminen (seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö) vaaditaan hakemusta lähetettäessä
  • Suurin haettava / myönnettävä avustussumma nousee 25 000 € (jatkohankkeet eivät voi kasvattaa alkuperäistä suunnitelmaansa, mutta voivat lisätä uuden alatavoitteen)

Edetkää seurassa seuraavasti ja onnistukaa!

Ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti ja aloittaa haun valmistelu heti. Hakuaika päättyy 18.12.2020 kello 16.15 eikä myöhästyneitä hakemuksia oteta huomioon.

Käyttöoikeudet tarvitaan Suomisport-palveluun, jonne hakemus jätetään määräajan puitteissa. Hakemukseen liitetään yhdistysrekisteriote, josta käyvät ilmi hakijan viralliset nimenkirjoittajat.

Sähköinen tunnistautuminen vaaditaan hakemuksen lähettämiseksi. Tunnistautumisen voi hakemusta lähetettäessä tehdä vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Hakija on aina pääseura. Jaosto voi hakea avustusta, mutta itsenäisenä hakijana jaosto ei voi olla.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu on julkaissut videon seuratuen infotilaisuudestaan, joka on katsottavissa verkossa ja materiaalin seuratuesta 2021 (pdf). Judoliiton sivuilta löytyy OKM:n kattava esittely seuratuesta (pdf).

Laajempi vuoropuhelu seurassa ja perusteellisen hakemuksen valmistelu on tarpeen. Pesäpalloliiton seurakehittäjät ja aluevastaavat ovat tukena sparraamassa, kun hakemus terävöitetään priimakuntoon. Seuran ulkopuolisen näkemys kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon, ettei turhia kompastumisia tapahdu.

Seuran johdon tulee sitoutua hankkeeseen eli päätös seuratoiminnan kehittämisestä on tehty johtokunnan tai hallituksen kokouksessa. Hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma (toteutuksen organisointi) sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet. Toimenpiteet toiminnan vakiinnuttamiseksi tulee esittää.

Seuran hankkeet voivat olla pituudeltaan joko yksi- tai kaksivuotisia. Hankekausi on kestoltaan 12 kuukautta eli hankeavustusta haetaan vuodeksi kerrallaan.

Tukea voi hakea ja sitä myönnetään maksimissaan 25 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Mikäli seura on Tähtiseura tai tavoittelee Tähtiseuran statusta, asiasta on hyvä mainita hakemuksessa.