Valitse sivu

Dopingaineryhmät ja dopingaineet pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon, joka on saatavilla englanniksi ja ranskaksi. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, joka vastaa dopingvalvonnasta Suomessa, julkaisee WADAn tietoihin perustuvat suomenkieliset luettelot vuosittain internetsivuillaan ja KAMU-mobiilisovelluksessa.

Seurojen jäsenet, urheilijat sekä urheilijoiden tukihenkilöt (kuten Suomen antidopingsäännöstössä on määritelty) ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Pesäpalloliiton antidopingohjelmaa. Pesäpallon kilpailumääräyksissä (pdf) eettiset periaatteet käsitellään § 2:ssa.

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, urheilija voi hakea kielletylle aineelle tai menetelmälle erivapautta määräajaksi. Lisätietoa on saatavissa SUEKin sivuilta osoitteesta www.suek.fi/erivapaus.

Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. Pesäpalloilijoita testataan sekä otteluissa että kilpailujen ulkopuolella.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittajalle diplomi

Puhtaasti paras on maksuton verkkokoulutus urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen. Koulutukseen kuuluu seitsemän osiota keskeisistä antidopingasioista sisältäen videoita, harjoituksia ja tietosisältöä.

Yhden osion suorittamiseen kuluu noin 3–4 minuuttia. Suoritukset tallentuvat ohjelmaan, joten kaikkia osioita ei tarvitse suorittaa kerralla.

Koulutukseen osallistuneelle toimitetaan sähköpostitse diplomi, kun kaikki osiot on suoritettu.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus löytyy osoitteesta www.puhtaastiparas.fi.