Muutokselle löytyy niin käytännönläheisiä kuin toiminnan tehostamiseen liittyviä syitä. Keski-Suomen ja Pirkanmaan joukkueet ovat pääsääntöisesti osallistuneet kilpailutoimintaan naapurialueillaan.

– Näen tämän muutoksen hyvänä asiana pesäpallon kannalta. Pesäpalloliiton työntekijöiden vahvuudet ja monipuolinen osaaminen palvelevat parhaiten kokonaisuutta, kun maantieteelliset rajat eivät ole liian hallitsevia, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari painottaa.

Pesäpallolle määritelty tulevaisuudenkuva viitoittaa yksi liike -periaatteen mukaisesti reittiä kohti lajin 100-vuotisjuhlavuotta 2022.

– Muutos tasapainottaa tilannetta, kun resurssit kohdistuvat neljälle vahvalle alueelle (etelä, itä, länsi, pohjoinen). Tiivistämällä aluetoimintaa Pesäpalloliitto toimii ja liittoa johdetaan yhdenmukaisemmin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, Huotari sanoo.

Keskimaan alueen palvelut sulautuvat Pirkanmaan osalta eteläiseen alueeseen ja Keski-Suomen osalta itäiseen alueeseen 1.1.2021 alkaen. Pesäpalloliiton työntekijöistä Perttu Hautala työskentelee jatkossa osana itäistä aluetta ja Mira Kolehmainen siirtyy eteläisen alueen työntekijäksi sekä koulutus- ja valmennusvastaavaksi. Tehtävänkuvat tarkentuvat loppusyksyn aikana.

Päivitetty 8.10. kello 12.31: Muutettu leipätekstin ensimmäisen kappaleen aikamuotoa.