Valitse sivu

Koronarajoitukset maalis-toukokuussa 2020 aiheuttivat ongelmia eri lajien seuroille laajasti ja pesäpalloseuroille eritoten. Tilastokärkenä 39 %:lle pesäpallon erikoisseuroista ongelmia aiheutui paljon tai erittäin paljon. Tukitoimia odotetaankin laajasti niin valtiolta kuin kunnilta.

Reilusti hankalin tilanne on seuroilla, joilla on velkaa tai oma pääoma miinuksella. Noin kolmasosa seuroista, joilla toiminnan päätarkoitus on kilpaurheilu tai joilla on yli viisi palkattua työntekijää, ilmoitti kohdanneensa paljon tai erittäin paljon ongelmia.

Toiminnan osa-alueista koronan vaikutukset näkyivät erityisesti kilpailutoiminnassa, huippu-urheilussa sekä tapahtumien, leirien ja näytösten osalta.

Pesäpalloliitto, muut lajiliitot ja liikuntajärjestöt ovat tukeneet jäsenseurojaan monin tavoin koronapandemian aikana. Lähes kaikki järjestöt (94 %) ovat tarjonneet jäsenseuroilleen neuvontaa ja noin kolmannes (35 %) järjestöistä on tukenut jäsenseurojaan alentamalla maksuja (esimerkiksi koulutus- ja jäsenmaksut).

Lajiliitot ovat joutuneet sopeuttamaan talouttaan nopeilla toimenpiteillä. Akuuteimmat ongelmat näyttävät syntyneen lajeille, joiden kilpailukausi oli juuri käynnistymässä keväällä 2020.

Jotain positiivistakin korona-aika toi mukanaan. Selvityksen mukaan ”seuroissa luotiin uusia toimintatapoja, urheilijoiden omatoiminen harjoittelu aktivoitui, etävalmennuksen menetelmiä kehitettiin ja digitaalinen vuorovaikutus kehittyi.” Digiloikkia otettiin lajiliitoissa ja muissa liikuntajärjestöissä. Uusista toimintatavoista voi olla hyötyä myös kriisin jälkeen.

Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan -selvitys

Selvitys kokonaisuudessaan valtion liikuntaneuvoston nettisivuilla