Pesäpalloliitto on päivittänyt tarkemmat ohjeet pienryhmäharjoittelusta seuroille ja joukkueille viranomaisten antamien määräysten pohjalta. Hallituksen tiedotteet on koottu valtioneuvoston sivuille ja ajankohtaisin tieto sekä toimintaohjeet koronaviruksen osalta löytyvät THL:n sivuilta. OKM:n ja THL:n suosittelema linjaus aikavälille 14.-31.5.2020 on julkaistu aluehallintovirastojen nettisivuilla.

Olympiakomitea on ohjeistanut lajien huippu-urheilusta koronavirusepidemian aikana.

Pesäpalloliiton ohjeet pienryhmäharjoittelusta ajalla 14.-31.5.2020

Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5.2020 alkaen, mutta niitä käytettäessä on edelleen pidettävä kiinni 10 hengen kokoontumisrajoituksesta. Pesäpalloliitto suosittelee seuraavaa ohjeistusta noudatettavaksi aikavälillä 14.5.-31.5.2020. Koronaviruksen osalta riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tulee suhtautua annettuihin ohjeisiin ja määräyksiin erityisellä vakavuudella sekä konsultoida terveydenhuollon ammattilaisia. Toimintatavat on hyvä käydä joukkueen kanssa läpi ennen ensimmäisiä yhteisharjoituksia.

– Pienillä ulkoliikuntapaikoilla, kuten pesäpallokentällä, voi olla samanaikaisesti enintään 10 henkilöä. Seuran ohjatussa pienryhmäharjoittelussa heistä yksi on valmentaja/ohjaaja.

– Suurilla kentillä, kuten suurella pesäpallon kenttäalueella, voi samanaikaisesti olla yhteensä enintään 30 henkilöä. Tuolloinkin kenttäalueen käyttäjien on toimittava enintään 10 henkilön ryhminä ja varmistettava, ettei lähikontakteja synny. Seuran ohjatussa pienryhmäharjoittelussa jokaisella ryhmällä on oma valmentaja tai ohjaaja.

– Pienryhmäharjoituksia järjestetään vain sen ikäisille tai tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan. Vastuu on valmentajalla.

– Harjoittelu on kielletty, jos henkilö on sairas tai tuntee itsensä vähänkään sairaaksi.

– Niistämistä, yskimistä, aivastamista ja sylkemistä kentällä on vältettävä. Koronainfo-tiedotteessa 1 annettuja toimenpideohjeita tulee noudattaa.

– Fyysiset kontaktit eivät ole sallittuja ja sellaisia mahdollisesti aiheuttavia harjoitteita tulee välttää.

– Pienryhmäharjoittelussa mahdollisesti käytettäviä apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö, harjoituksen ohjaaja tai valmentaja. Jokaisella osallistujalla on oma juomapullo ja vastaavat tarvikkeet.

– Pukuhuoneita ja muita sosiaalitiloja ei käytetä. Kentälle saavutaan liikuntavarusteet päällä ja kentältä lähdetään suoraan kotiin peseytymään. Lähikontakteja vältetään kaikissa tilanteissa myös kentän ulkopuolella. Kentälle kuljetaan mieluiten jalkaisin tai polkupyörällä.

– Pese kädet ennen harjoituksiin lähtöä ja heti sieltä palattaessa. Oman käsidesipullon voi varata mukaan kentälle.

– Kun harjoitusvuoroa vaihdetaan eri ryhmien kesken, suositellaan varaamaan riittävä siirtymäaika, jotta lähikontakteja ei pääse syntymään. Edellisen ryhmän tulee lopettaa harjoittelu muutamaa minuuttia ennen vuoron päättymistä ja seuraavan ryhmän aloittaa muutama minuutti vuoron alkamisen jälkeen.

– Kilpailuja ja otteluita ei saa järjestää toukokuun aikana.

– Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Seuratoimintaan ei pidä osallistua, jos vanhempi tai lapsi kokee tartuntariskin itselleen tai perheelle liian suureksi.