Valitse sivu

Opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmänä toimii verkkokysely. Työn tuotoksena syntyy tukimateriaali valmentajille käsikirjan muodossa, joten siitä hyötyvät myös kaikki pesäpallon parissa toimivat nuorisovalmentajat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

C-ikäluokan valmentajille suunnattu kysely on auki 22.4.2020 asti ja siihen toivotaan laajasti vastauksia, jotka käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Monivalintakysymysten lisäksi kyselyssä on muutama avoin kysymys, joihin on mahdollisuus kertoa omin sanoin näkemyksistään.

– Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne voi aiheuttaa haasteita, mutta toivon silti saavani mahdollisimman paljon rehellisiä vastauksia. Näin opinnäytetyön tuotoksesta tulisi mahdollisimman laadukas ja se hyödyttäisi meitä kaikkia. Kyselyyn vastaaminen saattaa herättää jopa uusia ajatuksia valmentamisesta, Myllyniemi toteaa.

Opinnäytetyö julkaistaan sen valmistuttua netissä ja tulokset ovat kaikkien kiinnostuneiden nähtävissä Theseus-palvelussa osoitteessa theseus.fi sekä Pesäpalloliiton sivuilla osoitteessa www.pesis.fi.

Oulunsalon Vasaman kasvatti Jutta Myllyniemi palasi tälle kaudelle Jyväskylään ja Kirittäriin. Viimeksi Myllyniemi pelasi Kirittärissä lähinnä tyttöjen Superpesistä ja naisten Ykköspesistä kaudella 2015. Tulevalla kaudella edessä on uran 100. runkosarjan superpesisottelu. Ensimmäisen naisten Itä-Läntensä Myllyniemi pelasi Seinäjoella viime vuonna.