Valitse sivu

Pesäpalloliitto osallistuu selvitykseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman laajasti suomalaisten kilpaurheilijoiden kokemaa seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja urheilun lajiliittojen kanssa kilpaurheilijoille lähetettävällä kyselyllä. Kyselyllä pyritään tutkimaan, ilmeneekö kilpaurheilussa häirintää, millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman moni urheilija vastaa kyselyyn – riippumatta siitä, onko kokenut häirintää vai ei. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä.

– Näin laaja selvitys häirinnästä urheilussa on ensimmäinen Suomessa. On hienoa, että liitot lähtevät mukaan selvitykseen. Tämä kertoo urheilun yhteisestä tahtotilasta, epäkohtiin halutaan puuttua ja etsiä ratkaisuja, SUEK:n pääsihteeri Teemu Japisson toteaa SUEK:n uutisessa.

– On tärkeää, että saadaan uutta tietoa ja laajempaa kuvaa ilmiön esiintyvyydestä, sen luonteesta sekä mahdollisista syistä ja seurauksista. Meidän kaikkien tehtävä on luoda kulttuuria, jossa seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ei sallita, vaan se tunnistetaan ja siihen puututaan esimerkiksi puhe- ja toimintatapoja muuttamalla. Myös kilpaurheilun näkökulmasta on merkityksellistä, että kaikki urheilijat voisivat keskittyä urheilussa itse asiaan eli urheiluun, SUEK:n tutkimuspäällikkö Nina Laakso sanoo.

Kysely on tarkoitettu kaikille vähintään 16-vuotiaille urheilijoille, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet viimeisen viiden vuoden aikana lajiliiton alaiseen kilpaurheilutoimintaan. Kysely on lähetetty pesäpalloilijoille tänään maanantaina 9.12.2019 ja se on auki 20.12.2019 saakka.

Mikäli linkki kyselyyn on jäänyt matkalle, oman sähköpostiosoitteensa voi ilmoittaa osoitteeseen toimisto(ät)pesis.fi. Kaikkia aiheeseen liittyviä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Kysely seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä

Kyselyssä urheilijoita pyydetään vastaamaan väitteisiin mahdollisesta heidän kokemastaan tai havaitsemastaan seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin eri tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen, esimerkiksi ei-toivottuun kosketteluun.

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava tai väheksyvä puhe toisen henkilön sukupuolesta. Häirintä on ei-toivottua ja yksipuolista, ja sopivan käytöksen rajan määrittää se, joka on toiminnan kohteena. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä koetaan usein uhkaavana, vihamielisenä, halventavana, nöyryyttävänä tai ahdistavana. Tästä syystä joihinkin kysymyksiin vastaaminen voi mahdollisesti aiheuttaa ahdistusta ja huolta vastaajille.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn lopussa kerrotaan tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä, jos urheilija on kokenut häirintää tai aihe huolestuttaa häntä. Yksittäiset vastaukset jäävät vain tutkijoiden tietoon ja SUEK huolehtii niiden tietosuojasta ja säilyttämisestä. Kyselyssä käytetään vastausten anonyymia asetusta, jonka avulla vastaajien yksilöiminen sähköpostiosoitteen perusteella estetään. Tuloksista koostetaan kansallinen raportti, joka julkaistaan 05/2020. Kyselyn vastauksista muodostuvaa aineistoa voidaan käyttää jatkossa myös muihin tutkimus- ja selvityshankkeisiin.