Valitse sivu

Sama suuntaus on huomattu Pohjola Sairaaloissa, joissa hoidetaan päivittäin nuorten urheilijoiden vammoja. Erityisesti rasitusvammat, kuten selän rasitusmurtumat, ovat yleistyneet. Suurin riski loukkaantumiseen on lahjakkaimmilla nuorilla, joilla harjoitus- ja kilpailumäärät nousevat usein suuremmiksi kuin joukkuetovereilla.

– Panostamme nopeaan ja laadukkaaseen hoitopolkuun, jossa hoito räätälöidään potilaalle sopivaksi. Yhdessä Liikuntalääketieteen keskusten kanssa saamme omien palvelujemme yhteyteen tutkittua tietoa monelta eri urheilijan terveyttä tukevalta alueelta, kuten ravitsemuksesta ja kuntotestauksista, Pohjola Sairaalan toimitusjohtaja Markus Torkki kertoo.

Sairaalan, Pohjola Vakuutuksen ja UKK-instituutin yhteinen Sporttimestari kouluttaa urheiluseurojen valmentajia hallitsemaan nuorten kokonaiskuormitusta ja havaitsemaan seikat, jotka lajissa altistavat loukkaantumisille ja rasitusvammoille.

– Vammojen ennaltaehkäisyn lisäksi meillä on yhteinen päämäärä saada loukkaantuneet urheilijat mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti takaisin lajin pariin. Kun nuorella havaitaan esimerkiksi rasitusmurtuman esiaste, määrätään tarpeeksi pitkä korvaavan harjoittelun jakso, ja sen jälkeen lajinomaista harjoituskuormitusta lähdetään nostamaan viikoittain suuremmaksi. Liian äkillinen, kova kuormitus nostaa uudelleen vammautumisriskiä, Torkki neuvoo.

Jokaisessa lajissa sattuu tiettyjä, lajille tyypillisiä vammoja. Suurin osa näistä liikuntavammoista tapahtuu ilman kontaktia toiseen pelaajaan. Vakavimpia vammoja ovat rasitusmurtumat, polven eturistisidevammat ja pään vammat, jotka kaikki saattavat aiheuttaa pysyvämpää haittaa.

– Usein nuorten liikuntavammojen taustalla on heikko keskivartalon lihaksisto ja liikkeen hallinta. Eri lajeille ominaisten liikkeiden hallintaa voidaan opettaa. UKK-instituutissa tehdään töitä sen eteen, että valmentajat tunnistavat lajin vammariskit ja osaavat valmentaa nuoria niin, että vakavilta vammoilta vältyttäisiin, UKK-instituutin ylilääkäri Jari Parkkari kertoo.

– Alkulämmittelyn pitäisi sisältää muun muassa tasapaino- ja ketteryysharjoitteita sekä keskivartalon ja alaraajojen voimaharjoitteita. On erittäin tärkeää, että valmentaja osaa huomioida lajille tyypilliset tekniikkavirheet ja opettaa turvallisia liikemalleja, Parkkari sanoo.

Liikuntalääketieteen keskuksia ovat Helsingin Urheilulääkäriasema, Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuskeskus, Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka, Paavo Nurmi -keskus Turussa ja Tampereen Urheilulääkäriasema sekä taustayhteisönä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU).

OP on Pesäpalloliiton yhteistyökumppani ja pesäpallolisenssiin liitetty vakuutus on OP:n Sporttiturva. Palveluksessasi on viisi Pohjola Sairaalaa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.