Valitse sivu

Ritakallio esitti, että liikuntaa ja urheilua voitaisiin edistää nykyistä enemmän yleiskatteellisista budjettivaroista ja useammilta hallinnonaloilta. Tämän suunnitelman tulisi ulottua vaalikausien yli ja käytännön toimiin pitäisi ryhtyä jo tällä vaalikaudella.

– (Antti) Rinteen hallituksen tulisi myös pitää kiinni hallitusohjelmaan kirjatusta kompensointikirjauksesta, jonka mukaan edunsaajien rahoitus turvataan Veikkauksen tuoton mahdollisesti laskiessa, Ritakallio muistuttaa.

Syyskokous hyväksyi Olympiakomitean päivitetyn strategian, jonka uuden vision mukaan Suomi haluaa olla ”kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu enemmän.” Uuden strategian päävalinnat ovat seurojen jäsenmäärän kasvattaminen ja huippu-urheilun menestys. Myös digitalisaatio nousee strategiassa vahvasti esiin merkittävänä mahdollistajana tavoitteisiin pääsemiseksi.

– Liikunnassa ja urheilussa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän yhteistyötä, uusia toimintatapoja ja synergian hyödyntämistä, Ritakallio korosti.

Antti Aine ja Kimmo Suominen Urheilun oikeusturvalautakuntaan

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi Urheilun oikeusturvalautakunnan uuden kokoonpanon kaudelle 2020-2023 sekä sääntömuutoksen liittyen kurinpitovaltaan dopingrikkomuksissa.

Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajistoon nimitettiin puheenjohtajaksi Timo Ojala, varapuheenjohtajaksi Pia Ek ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ilkka Lahtinen. Jäseniä ovat mm. Pesäpalloliiton johtokunnan jäsen Antti Aine, kurinpitopäällikkö Kimmo Suominen ja entinen kurinpitopäällikkö Tapio Rantala.

Vuoden 2021 alusta dopingasioiden kurinpito keskitetään lajiliitoista Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kurinpitoelimelle. Muutoksen jälkeen dopingasioiden kurinpito Suomessa vastaa perustettavan Maailman antidopingsäännöstön vaatimuksia.

Olympiakomitean syyskokoustiedote kokonaisuudessaan: www.olympiakomitea.fi